BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Her anne baba zaman zaman çocuğunun zekası ve yetenekleri üzerine düşünür zaman zaman onu çevresindeki diğer çocuklarlarla karşılaştırır. Acaba çocuğum zeki mi?, yetenekli mi? Ya da hangi alanda daha yetenekli gibi soruları içinden geçirebilir.

Her insanın çok farklı baskın olduğu zeka, yetenek ve ilgi alanları vardır. Zeka ve yeteneğin biyolojik ve çevresel olmak üzere 2 boyutundan bahsedebiliriz. Yani  zeka ve yetenek genetik olarak aileden geldiği gibi, bir diğer yönü de geliştirilebilir olmasıdır. Zekasının gelişebilmesi için çocuğunuza uygun koşulları sağlamanız önemlidir.

İlgi ve yeteneklerinin olduğu alanlarda etkinlik yapmasına, hobiler oluşturmasına fırsat verirseniz çocuğunuzun daha mutlu, daha başarılı daha özgüveni yüksek bir birey olmasına katkı sağlamış olursunuz.

Yapılan bir çok araştırmalar sonucu bu konuda çalışan bilim insanları, Sözel-dilsel Zeka,Mantıksal-Matematiksel Zeka,Görsel-Uzlamsal Zeka,İşitsel-Müzikal Zeka,Sosyal- Kişilerarası Zeka,Kişisel-Özedönük Zeka,Bedensel-Kinestetik Zeka,Doğa Zekası olmak üzere 8 tür zeka-yetenek alanından bahsetmektedir.

Karlsruhe Eğitim Ataşeliğimiz bünyesinde Psikolojik Danışmanlar olarak çocuklarınızın yetenek alanlarını belirleme konusunda sizelere yardımcı oluyoruz.

Hatice AKKAN

Uzm. Psikolojik Danışman


Baden Haber / Freiburg

 

CEP TELEFONLARI

Cep telefonları taşınabilir bilgi iletişim sistemleri olmasından dolayı, denetimi en zor medya araçlarıdır. Bizler çocukların cep telefonu kullanımında temelde 4 ilkeden bahsedebiliriz.

 • İhtiyaç eksenli kullanım,
 • denetimli serbestlik,
 • sınır içinde kalmak
 • güvenlik ilkelerine uymak

Cep telefonlarının okul öncesi çocuklara kullandırılması çok doğru değildir. ileri yaşlarda da çocuğa tamamen yasak koymak yerine belli sınırlar içerisinde cep telefonu kullanmasına izin verilebilir.

Cep telefonu kullanımı konusunda çocukla birlikte açık ve net kurallar belirlenmelidir.

Cep telefonu alırken çocuklar için üretilen modeller tercih edilebilir. Bu tür cep telefonlarının fonksiyonları genellikle sınırlıdır ve böylece daha az tehlike barındırırlar.

Çocuk için bir cep telefonu alma kararı verildiğinde onunla telefon konuşmalarının, mesajların ve İnternet kullanımının ,masrafları, cep telefonunu kullanabileceği ve kullanamyacağı yerler konuşulmalıdır. Çocuğa ya sınırları belirlenmiş bir kontörlü hat alınmalı ya da kullanabileceği sabit bir tutar kararlaştırılmalıdır.

Medyasız yer ve zamanlar belirlenebilir. Çocuklarla bu zamanlar ve alanlar içinde cep telefonlarından uzak kalınması konusunda anlaşma sağlanabilir.

Cep telefonlarında bulunan oyunlar, resim, video çekme/oynatma özellikleri, cep telefonlarını eğlenceli yapsa da cep telefonları oyuncak değildir. 

Rahatsız oldukları durumda, korkutucu mesajlar, çağrılar aldıklarında bunları anne babalarına bildirmelerinin gerekliliği çocuklara anlatılmalıdır. Anne baba ile açık iletişim ve paylaşımın olması çocukları koruma açısından çok önemlidir.

Kişilerin özel hayatlarına dair izinsiz çekilmiş görüntüler, şiddet ve cinsel içerikli videolar konusunda çocuklarla konuşulmalı, kişilerin özel hayatlarını onların izni ve haberi olmadan, kayıt alıp başkalarıyla paylaşmanın ahlaken doğru olmadığı gibi ve kanunen de suç olduğu anlatılmalıdır.ü

Hatice Akkan
Uzm. Psikolojik DanışmanBaden Haber / Freiburg

Uçak korkusu nasıl pekişir?

Kökeni ne olursa olsun uçuş korkusunu pekiştiren nokta, uçak ve uçuşlarla ilgili negatif söylemlerdir. Uçak düşmeleri ve atlatılan kazalar yüksek tonda vurgulanmaktadır. Ayrıca birçok filmde veya romanda uçak kazaları, havada patlama, uçak kaçırma ilgi çekici dehşet temalarından biri olarak kullanılır. Bunun yanında binlerce uçuşun ne kadar rahat ve güvenli geçtiği vurgulanmamaktadır.

Uçakta güvenlik ?

Uçakta güvenlik en önemli unsurdur. Her şey çift olarak yapılmıştır. Bir motor arızalansa bile uçak etkilenmeyecek kadar güvenlik önlemi alınmıştır. Parola şudur: “Güvenlik yoksa uçuş da yok”.

Arabanızın bir uçaktan daha güvenli olduğuna inanıyorsanız şöyle bir karşılaşma yapalım. Aracınızı her yola çıkışından önce birçok teknisyen gözden geçirir mi? Her 10 bin milde bir fren debriyaj ve birçok sistemi yenilenir mi ya da her 25 bin milde bir motor atılıp yerine yenisi monte ediliyor mu? Bir uçağın her uçuş saatine karşılık yaklaşık 4 saati bakımda geçmektedir. Yani uçaklar çok ama çok güvenlidir.

Korku ve fobi nedir?
Korku normal bir duygudur. Hoş bir duygu değildir ama bazı durumlarda yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Tehlikelerden korur hatta uygun dozlarda motive edici bile olabilir. Aşırı ve panik şeklinde olursa tam tersine bizi engeller.

Nasıl kurtuluruz ?

Bu durum doğru ve düzenli olarak yapılacak uzman kontrollü seanslar dahilinde maziye gömülecektir. Unutmayın her korkuda olduğu gibi burada da geçerli olan korkunun üzerine gitmektir.

Hepinize şimdiden iyi uçuşlar dilerim.

Avrupa Psikoloji Merkezi

Erdinc Üstündag

+49 - 7851- 4961503

 

Tüm evlilikler ömür boyu mutlu olmak hayaliyle başlar ancak zaman içerisinde  bireylerin yaşadığı stres durumları aile içinde bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.  Stres pek çok insan için baskı, çatışma, kontrolünü yitirme, belirsizlik anlamlarına gelir ve  bu duyguların ortaya çıkması aile üyelerinde çeşitli problemlere yol açar. Stres hayatın doğal bir parçasıdır.Belli bir miktardaki stres bireyi harekete geçiren, motive eden bir faktör olmakla birlikte fazlası ise fiziksel ve psikolojik bazı tepkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.  Çocukların gelişim dönemi problemleri, yaşlanma, ekonomik güçlükler..vb. beklenen stres faktörleridir bunun dışında ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ölüm, hastalık...vb. stress faktörleri bireylerde hayal kırıklıkları, travmalar, öfke, incinmişlik, depresyon vb. durumlara neden olabilir.  Ailenin stres karşında gösterdiği tepki eşler arasında, kardeşler arasında ya da ebeveyn- çocuklar arasındayaşanabilecek bir takım çatışmalarla sonuçlanabilir ve ailenin dengesi bozulabilir.

Aile içi çatışma kaçınılmaz bir durumdur. Çatışma iletişimin doğal bir unsurudur. İki kişinin birbirinden farklı beklenti, ihtiyaç, değer ve yaklaşımlara sahip olması çatışma yaşamasına neden olur.Kişi kendisini amacına ulaşma konusunda engellenmiş hissettiğinde çatışma meydana çıkar.

Çatışma aşamasında yaşanan sorunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak çatışmaları daha sağlıklı çözmeye yardımcı olur. Çatışma anında, o anı rahatlatmak için tüm ilişkiye zarar verecek tepkilerden kaçınmak, kendimize zaman vermek çatışmayı her iki tarafında kazanacağı şekilde çözmemiz açısından önemlidir.

Çatışma çözmede 6 Basamak

Bu yöntemin en temel amacı tarafların ihtiyaçlarının net olarak ortaya konmasıdır. Etkin dinleme ve ben dilini kullanmak mutlaka gereklidir.  Bu yöntemde çatışma yaşayan kişiler çatışma ile ilgili konuşmak üzere bir zaman kararlaştırır. İkş tarafında çatışmayı çözmek istemesi önemlidir.

 • Basamak Çatışmanın Tanımlanması: çatışma yaşayan kişiler istek, ihtiyaç ve beklentilerini ifade ederler.
 • Çözüm Önerileri Oluşturma: Karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak önerilerin oluşturulması.
 • Çözüm Önerilerini Değerlendirme: Bu aşamada taraflar çıkan önerilerin kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirirler.
 • En Uygun Çözümü Seçme: İki taraf içinde en uygun çözüm önerisi seçerler.
 • Uygulama Yollarına Karar Verme: karar verilen çözümde kimin ne yapacağının belirlenmesi.
 • Çözümün işleyip işlemediğinin takip edilmesi: bir süre belirleyerek çözümün işleyip işlemediğinin test edilmesi.

 ÖRNEK OLAY:

İkisi de çalışan eşlerden birisi hafta sonu dinlenmek istiyor , diğeri ise hafta sonu tüm ev işlerini bitirmek istiyor. Bundan dolayı uzun süren bir çatışma yaşıyorlar. İkisi de bu durumdan rahatsız. Çatışmalarını çözmek için bir zaman belirliyorlar.

 • Basamak: Çatışmanın tanımlanması

A: Hafta içi çok yoğun bir şekilde çalışıyorum ve dinlenmek için yalnızca hafta sonum var , sana ev işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama hafta sonu iş yapmak istemiyorum.

B: Hafta içi ben de çalışıyorum ve çamaşır-ütü-temizlik-alışveriş  gibi işler hafta içine kaldığı zaman yetiştiremiyorum.

 • Basamak: Çözüm Önerilerinin oluşturulması (bu aşamada her iki taraf da 3-4 tane çözüm önerisi bulur ancak bu öneriler oluşturulurken her iki tarafın ihtiyaçları göz ününde bulundurulması önemlidir.)

A:  -      Hafta sonu yalnızca Cumartesi günleri ev işlerini birlikte yapmak

 • Hafta içi akşamları birer saat ev işleri yaparak hafta sonuna iş bırakmamak
 • İşleri paylaşmak ve herkesin kendi görevini istediği zaman yapması

      B:     -      Hafta sonunun yalnızca bir gününde ev işlerini birlikte yapmak

 • Eve bir yardımcı almak
 • Basamak: Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi: (her iki taraf da çözüm önerilerini okur )

A: Eve bir yardımcı aldığımızda diğer bazı harcamalarımızı kısıtlamamız gerekebilir ancak 2 ay sonra arabamızın borcu bitecek o zaman eve bir yardımcı alabiliriz. Hafta sonunun bir gününde birlikte işleri yaparsak diğer gününü dinlenerek geçirebiliriz fikri olabilir.

B: Hafta içi akşamları bir saat iş yapmak benim için çok yorucu olur ve işler birikebilir bunu istemiyorum.Sen çalışırken ben oturup dinlenemem dolayısıyla herkesin kendi görevini istediği zaman yapması beni rahat ettirmez. Evet iş bölümü yapabiliriz ve hafta sonumuzun bir gününde bu işleri bitirip diğer gününde dinlenebiliriz.

 • Basamak:En Uygun Çözümü Seçmek

A: O halde eve bir yardımcı alana kadar hafta sonu bir günümüzü ev işlerine ayırmamız doğru olacak galiba.

B: İş bölümü yapabiliriz ve Cumartesi gününü ev işlerine Pazar gününü de dinlenmek için ayırabiliriz.

 • Basamak: Uygulama yollarına karar verme:

A: Çamaşır ve ütü yapmak benim görevim olsun.

B: Yerleri süpürmek ve silmek benim görevim olsun. Ayrıca Banyo ve tuvaleti temizlemek de.

A: Alış verişe de birlikte çıkabilirz.

 • Basamak: Çözümün İşleyip İşlemediğini takip etme:

1 ay sonra bu çözümün her iki tarafında ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için yeniden konuşulur.

 

                                                                                                                                      Hatice AKKAN

                                                                                                                              Uzm. Psikolojik Danışman

                                                                                                                              Karlsruhe Eğitim Ataşeliği

 

Hayatta herkes mutlu olmak ister. Hiç kimse evlilik hayatına boşanma düşüncesiyle başlamaz. Ancak bazı durumlar çiftleri boşanma düşüncesiyle karşı karşıya getirebilir. Son dönemlerde boşanma olgusu bir çok devletin ortak problemi haline gelmiş durumda çünkü sağlam bir toplum için düzgün bir aile yapısı son derece önemli. Ancak araştırma sonuçları gösteriyor ki çağımızda boşanma oranları giderek artıyor.

Mikrozensus’un araştırmasına göre, Almanya’daki Türkler arasında da boşanma oranı 5.3 ‘e çıkmış durumda (Sabah avrupa, 5 Temmuz 2015).

Gençler çok büyük hayallerle, heyecanla, hatta görkemli düğünlerle, hızla evlilik yoluna adım atarken, bir süre sonra hayal kırıklıkları ile bu süreci noktalama aşamasına gelebiliyorlar.

Hiç kavga gürültü olmayan, problem yaşamayan bir aile olabilir mi?

Tabiiki hayır... Evlilik ilişkisi içinde çatışmalar doğal ve beklenen durumlardır. İlişkiye zarar veren şey çiftlerin anlaşamaması, çatışma yaşamaları değil bir anlaşmazlık yaşadıklarında bunu nasıl çözeceklerini bilememeleri, çatışma esnasında asıl problemden uzaklaşmaları, karşısındakini incitici, intikam, hırs, saldrı gibi olumsuz davranışlar sergilemeleridir.Yani çiftlerin evlilik ilişkisinin yolunda gitmesini sağlayan faktör çatışma yaşamıyor olmaları değil, yaşadıkları çatışmaları çözebilecek beceriye sahip olmalarıdır. Bundan dolayı evlenecek kişilerin evlenmeden önce partnerlerini iyi tanımaları, iletişim becerileri ve çatışma çözüm becerilerini öğrenmeleri, ilişkinin geleceğini etkileyen önemli faktörlerdir.

Yaşanan sıkıntılar aile bireylerinde ne gibi etkiler yapar?

Sürekli tartışma ve kavganın olduğu, çözülemeyen çatışmaların yaşandığı bir evlilik ailenin stres seviyesini yükseltir, depresyon, anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, cinsel bozukluklar, kalp, tansiyon mide rahatsızlıkları gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olabileceği gibi çocuklarda ve ergenlerde davranış problemlerine yol açabilir.Zaman içinde hayal kırıklıkları, incinmişlikler, küskünler sonucu çiftler evlilikten aldıkları doyumu yitirebilirler ve birbirlerine olan güven ve bağlılıkları azalabilir.

Kişiler birbirini tanımadan, hayatla ilgili görüşlerini, beklentilerini paylaşmadan ve var olan sıkıntıları evlendikten sonra düzelir düşüncesiyle çözüme kavuşturmadan evliliğe giriştiğinde sorunlar artarak devam edebilir ve bireyler büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler.

Ne yapmalı?

Boşanma insanların hayatlarını baştan sona etkileyen, oldukça travmatik bir olaydır .Bundan dolayı evlenmeden önce ya da evlilik sürecinde ilişki bu aşamaya gelmeden bireylerin bilinçlenmesi, birbirleriyle doğru iletişim kurmayı , sorunları zamanında ve birlikte nasıl çözeceklerini, evlilikte rol paylaşımını, ebeveynlik becerilerini, bütçe idaresini ve cinsel yaşamı kısaca birlikte yaşamayı öğrenmeleri evliliğin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için son derece önemlidir. Bu amaçla bir aile danışmanından yardım alınabilir ya da evliliğe hazırlık eğitimlerine katılınabilir.

Boşanma evresine gelmiş bir evlilikte maalesef eşler birbirinden ve hatta ailelerinden hiç duyulmaması gereken sözleri duymuş, söylenmemesi gereken sözleri söylemiş, birbirlerine olan saygı ve sevgisini yitirmiş oluyorlar. Bu noktadan sonra evliliğin mutlu ve doyurucu bir süreç olmasını beklemek doğru olmamaktadır. Ancak ne olursa olsun çiftlerin mutlaka bir aile danışmanı ile görüşmeleri ,kendilerinde farkındalık ve davranış değişikliği sağlayabilir. Çiftler boşanmaktan vazgeçip evliliklerini sürdürme kararı alabileceği gibi, ayrılma konusunda fikirleri değişmese de bu süreci en az zararla nasıl yönetebileceklerini, çocukların bu süreçte ve sonrasında problem yaşamaması için neler yapabileceklerini öğrenebilirler.

Hatice AKKAN

Karlsruhe Eğitim Ataşeliği Uzman Psikolojik Danışmanı

 

Profesyonel olmayı gerektiren dalların en önemlilerinden biridir spor.

Ama ne enteresan ve ne acıdır ki Türkiye’deki birçok spor yöneticisi

kesinlikle amatördür. Son zamanlarda birkaçı farklılaşmaya

çalışmaktadır o kadar.

• Türk spor dünyasında işin profesyonel tarafını hiç bilmeyen,

sadece bir şirket sahibi veya belli bir konumda bulunduğu

için spor kulübünde de bir yere gelen insanlar var.

Özellikle büyük futbol kulüplerinin bırakın başkanını, as başkanını,

teknik direktörünü, menajerlerini vb. hemen her taraftar

bilir… Çünkü bu kimseler sürekli medyada olur. Sürekli her konuda

engin (!) görüşlerine başvurulur. Onlar da her konuda çok

bilir ve çok konuşur. Kendisine uzatılan bir mikrofona da “bu benim

işim değil” diyerek cevap vermeyene rastlanmamıştır.

• Avrupa’da ise bir spor kulübün başkanını tanıyan insan

çok çok azdır. Hele hele her gün gazetelere röportajlar demeçler

veren bir başkan yok gibidir. İnsanlar takım antrenörünü

bile çok nadir görür. Herkes olaya sadece sportif

açıdan bakabilir. Her futbolcunun menajeri vardır. Her

şeyiyle o ilgilenir. Teknik adamlar veya teknik direktörler

maç öncesinde basın karşısına geçip seyircilere uçuk vaatlerde

bulunmazlar. Burada eğitimin de çok önemli bir

rol oynadığına inanıyorum.

Daha fenası Türkiye’deki birçok spor kulübü bu yöndeki profesyonel

yardımların kesinlikle mantıksız olduğuna inanıyor. Avrupa’dakiler

ise her konuda yardım alınması gerektiğine inanıyor

ve bunun da meyvelerini alıyorlar.

• Türkiye’de özellikle futbolda bir diğer sorgulanması gereken

durum da ısrarla bilgi ve vaat bekleyen seyirciyi tatmin

etme çabasıdır. Teknik direktörler, seyircinin psikolojik

baskısı yüzünden veya aksine seyirciyi yönlendirme

adına uçuk vaatlerde bulunurlar. Oysa sahada ne olacağını

kimse kestiremez. Bu bir futbol realitesidir. Bu tür

vaatler sonucu seyirci de ister istemez sonuç bekler hale

getirilmiştir.

• Son zamanlarda Türkiye’de spor adına oluşturulan gündeme

bir bakar mısınız? Bir spor kulübünün bir futbolcusunun

oynayıp oynamaması konusu, bırakın takımın

antrenörünü, kulüp başkanını bile aşıp toplumda spor

gündeminin merkezine oturtuluyor.

İnsanlar kim haklıydı, kim haksızdı konusunda birbirlerini

kıracak kadar münakaşalara giriyorlar. Peki konuşulan konunun

içeriğine bakar mısınız? Tüm konuşulanlar futbol adına yapılıyor

ama bu gündemi alt üst eden konuşmalarda bir tek futbol

konuşulmuyor.

• Bir spor yorumcusu, futbol fanatizmi adına kendilerini

de sarıp sarmalayan böylesi dedi kodular hakkında konuşurken

şöyle bir tespitte bulunmuştu:

“Ne enteresandır, bundan sekiz on sene önce toplum, bir teknik

direktörün kendisini değil futbol takımının yapacağı maçları…

Hedefledikleri sonuçları… Aldıkları başarılar veya yenilgiler

hakkındaki teknik analizleri konuşuyordu. Bugün bir teknik direktörün

kişiliği konuşuluyor.

Enteresan bir tespitti ama doğru bir tespitti. Çünkü spor bir

meslek ise mesleğin gereğini yerine getirebilmek de bir eğitim ve

altyapı gerekiyordu.

Türkiye’de genel anlamıyla ne futbolcu, ne teknik direktör

ne de kulüp başkanı bu kategoride geçer not alabilecek

durumda değildir.

• Yapılan günübirlik bir başarıyla bir futbolcu bir anda yıldız

oluyorsa veya düne kadar herkesin yıldız bir futbolcu

zannettiği bir kimse bir maçta kendisinden umulmadık

şekilde düşük bir performans gösterdiğinde yuhalanıyorsa,

bu değerlendirmede bir yanlışlık vardır

Toplum olarak bu konularda önemli sorunlar yaşıyoruz. Bastırılan duygular Evliliklerde önemli problemler meydana getiriyor.
Bu yüzden biraz daha okumaya önem vermeli, ezbere bilgileri kabul etmemeliyiz. Cinsellik ile ilgili bilgileri okurken ( aaaaaaa coookkkkkk ayıppppppppp ) gibi saçmalıkları bırakıp gelecek nesilleri bu konularda bilgilendirelim
Bu konu başlı başına bir kitap ve araştırma konusu olduğundan,biz bu mevzuda söylenmesi gerekenlerin tümünü söylemeye çalışmayacak, bazı tereddütlü ya da önemli noktalara değinmekle yetineceğiz.
Nesillerin var olması ve canlıların üremesi için her canlıda cinsel ilişki vardır. İnsanlar yemek, içmek, giyinmek durumunda olduğu gibi cinselliği de yaşamak durumundadır.
Ancak cinsel ilişki sonrası doğacak olan çocukların kimden olduğunun belli olması için neslin temiz şekilde devam edebilmesi için evlilikler ve nikâhlı ilişkiler önerilmiştir. Cinsel ilişkinin aşırısı veya nikâhsız olanı yasaklanmıştır.
Din âlimleri 2 cinsellikle ilgili dinin emir ve yasaklarını şöyle anlatmışlardır:
“Her şehvet ve sonrası yapılan ilişki kalbi kararttığı ve bunalttığı halde, meşru olarak yapılan ilişki, kalpte ferahlık verir bedende rahatlık sağlar. Cinsel ilişkiden asıl amaç neslin üremesi ve devamıdır. Bundan alınan dayanılmaz zevk ise neslin devamı için Allah’ın kullarına hediyesidir. Edeplerine uygun yapılan cinsel ilişkide eşler aynı zamanda ibadet sevabı da kazanır. Nikâhlı olarak yapılan ilişkiye "cima" denir; nikâhsız yapılan ilişkiye "zina" denir.
2 http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1444
Kadının gerçekten sorunu yokken, kocasının talep ettiği ilişkiyi kabul etmemesi dini açıdan da büyük günahtır. Boşalma anında spermi dışarı akıtmak kadının izin vermesi sonucu olursa günah olmaz ama eşinden izinsiz yapılırsa mekruhtur. İhtiyaç olduğunda, kadın hayz yani adetli halde iken de edep yeri hariç her yerine dokunulabilir.Hanıma anal yoldan yaklaşmak büyük günahtır. Hadis-i şerifte “Hanımına, arkadan yaklaşan melundur” buyurulmuştur.
Sağlık açısından cimadan sonra bir parça uyumalıdır.”
Erdinç Üstündağ Kitap: Ben Eşimi Seviyorum
Avrupa Psikoloji Merkezi
Wincheck International Business Management
www.avrupapsikolojimerkezi.com
Tel: +49 - 7851 - 496 15 03
Yön. Krl. BSK. Psik. Yazar Erdinç Üstündağ

Başarı, Mutluluk ve Kurumsal Eğitimler
Anne / Baba Okulu

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla kurumlar sık sık bir araya gelmektedir.
Sektörde kendini kanıtlamış olan güçlü kurumlar bile güçlerini eğitimli bir işgücünün ellerine teslim ederlerse, uzun vadeli istikrar sağlayabilirler. Günümüz rekabet ortamında kalıcı olmak ve fark yaratmak isteyen kurumların aradığı sihirli bir değnek eğitimdir. Eğitimi kurumsal sisteminin temel parçası olarak görmeyen kurumlar yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayamazlar. Kalıcı olmayı hedefleyen her kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli eğitimleri aldırmak zorundadır.
Bu vesile Avrupa toplam 15 Ülkede Kurumlara Seminerler veren Kurumumuzun bu hizmetinden sizlerde yararlanmak isterseniz bekliyoruz.
Tekrar özetlemek istiyoruz:

Kurumsal Kültür Geliştirme
Öğrenen Organizasyon
Kurum İçi Başarılı İletişim
Etkin Ekip Çalışması
Etkin Toplantı Yönetimi
Etkin Zaman Yönetimi
İş Hayatında Yazılı İletişim Teknikleri
Telefonda Etkili İletişim
İş Etiği ve Kurumsal Kimlik
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
Aile Şirketlerinde İletişim
İş Sağlığı ve Güvenliği


Avrupa Psikoloji Merkezi
Wincheck International Business Management
www.avrupapsikolojimerkezi.com
Tel: +49 - 7851 - 496 15 03
Yön. Krl. BSK. Psik. Yazar Erdinç Üstündağ

Yine bu vesileyle Avrupa’da yuva dağılmalarına sebep olan ve adına ithal evlilik denilen evliliklerle ilgili de birkaç kelime söylemeliyim.

Birinci nesil Avrupa’ya işçi olarak gelmişti. Çalışmaya gelen bu gurbetçi nesil zaman içinde büyüyen ve evlilik çağına gelen çocuklarına Türkiye’den eş aramaya başladı.

Oğullarına gelin, kızlarına damat bulmaya başlanan bu süreç zamanla bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Avrupa’daki ikinci ve üçüncü kuşak gençler Avrupa vatandaşı olduğu için onunla evlilik yapan Türk damat veya gelin de eşinin ülkesinin vatandaşlığına geçmeye başladı.

Bu evlilikler zaman içeresinde aileler arasında Avrupa’ya gelecek olan gelin veya damadın “refah” seviyesinin artacağı inancını da beraberinde getirdi.

Bir başka sebep de huyunu suyunu bildiği, sözünü dinleyeceği veya söz dinletebileceği bir eşin Türkiye’den olabileceği düşüncesiydi.

Böylece aileler çocuklarının Avrupai tarzda hayat sürmeyip düzenli bir aile kuracağına inanıyorlardı. Avrupa’da doğup büyüyen çocuklarının Türkiye’den getirilen eş ile evlendirildiğinde vatan sevgisi kazanacağını hesaplıyorlardı.

Bu hesaplamalar iyiydi güzeldi, ama hesaplanamayan nice sorunlar zaman içinde büyük aile krizlerine sebep olacaktı.

Birinci sıkıntı gençlerin bu evlilikte kendi istekleriyle evlilik yapıyor olamayışıydı.

Gerçi günümüzde artık gençlerin de fikri alınmaya başlandı ve bu iyi bir gelişme, ama hâlâ kimi evliliklerde kimi aileler otoriter karar vermeye devam ediyorlar.

Bir de bu tür evlilikler tatil dönemlerinde kotarıldığı için çabucak verilen kararlar sebebiyle gençlerin birbirini tanımaya fırsat bulmadan evliliğin içinde bulmasıyla sonuçlanıyordu.

Ama esas sıkıntı şurada başlıyordu. Eğer damat ithal ise dil bilmiyor, yol bilmiyor halde ister istemez eşinin hâkimiyetine girmiş oluyordu. Bu hal ilk başta mecbur kalmanın getirdiği ruh hali gibi kabul edilse de bu durum Türk aile yapısının genetik kodu olan ataerkil ruha ters düşüyordu. Erkek bu duygusunu açıkça dile getirmese de evde ikinci plana itilmiş olmanın, sokakta ise yok olmanın verdiği eziklik ve üzüntüyle depresyona giriyor, içinden çıkamadığı bu hal kendisini alt üst etmeye yetiyordu. Çünkü geldiği bu yabancı ülkede bir tek eşi var iken sokağa çıkabiliyordu. Onunla birlikte olduğunda bile eşi yanında iletişim kurarken kendisi ağzı var dili yok bön bön bakan biri oluyordu. Böyle bir hayat erkeğin erkek ruhuna ters geliyor ve bunu kaldıramıyordu. Bu içinden çıkılamaz hal erkekte öyle bir çöküntü oluşturuyordu ki evlilik ona mutluluk değil acı vermeye başlıyordu.

Neden evlendim?”, “Nerden geldim?” gibi pişmanlıklar içini yakıp kavuruyordu. Sonunda ya iyice eriyip yok olan kişiliksiz bir kimse oluyor ya da bu kapana kısılmışlıktan kurtulmak için hırçınlaşan ve en ufak bir sorunda patlayan aile içi şiddet canavarı bir kişilikle karşılaşıyorduk.

İthal gelin ise daha başka bir sorunla karşılaşarak kocasıyla bile sürekli sokağa çıkamayacağı için adeta gelin gittiği eve hapsoluyordu. Kızcağızın Avrupa’da yaşadığı acemilik, toyluğun zirvesindeki kocasına başka türlü yansıyabiliyordu. Kendini dahi zanneden aptal genç, “bu kız geri zekâlı mı ya?”, “aptal mı ya?” gibi düşünüyor sonra da aptalca yaklaşımla onu aşağılamaya falan başlayabiliyordu.

Bu durum bir de akraba evliliği olduğunda -ki genelde ithal evliliklerin çoğu akraba evliliğine dayanıyor- çekilen sıkıntılar zehir olup içe damlıyordu. Aile büyüklerinin de fark edemediği bu sıkıntı bir iki sene içinde atlatılabilecekken bu sürede evli çiftlere hayatı zehir etmeye yetiyordu.

Çekilen sıkıntının sonuna gelecekken bu konuda sabırsızlık zirveye çıkıyor, mutlu ve huzurlu olunmak için kurulan yuvalar yıkılabiliyordu. Hele bu evlilikler arasında çocuklu olanlar varsa ki çoğunlukla var, bu dağılan yuvalar küçücük çocukların üzerine yıkılıyordu.Burada eğer eşler birbirlerini tanıyıp sevebilselerdi, sevgilerinin ipine sarılıp bu süreci sevgi yoluyla atlatabileceklerdi.

 

 

Avrupa Psikoloji Merkezi Bsk. ERDİNÇ ÜSTÜNDAĞ

Kaynak: " BEN EŞİMİ SEVİYORUM " Yazar ERDİNÇ ÜSTÜNDAĞ

İSTANBUL - Kaan Bozdoğan

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bireyleri yalnızlaştırarak sorunlu kişilikler haline getiren oyun bağımlılığına karşı uyarılarda bulundu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son 10 yılda hızla gelişme sağlandığını, buna bağlı olarak özellikle çocuk ve ergen gruplarda teknoloji-internet kullanımına bağlı davranış değişikliklerin dikkati çektiğini belirten Tiryaki, bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

"Oyun bağımlıları toplumsal yaşamdan uzaklaşıyor"

Aşırı oyun oynayan kişilerin giderek içe dönük hale geldiğini vurgulayan Tiryaki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşırı düzeyde oyun oynayan kişi, gerçek ve toplumsal yaşam etkinliklerinden uzaklaşır, dış dünya beklentilerinden kopar ve giderek içe dönük yaşamaya başlar. Kişi oyun oynayamadığında huzursuzluğa kapılır, gerginleşir. Bir sonraki oturumu yoğun biçimde düşünür. Bilgisayar oyunu oynamak için diğer etkinliklerini azaltır. Bilgisayarda oyun oynama süreleri hakkında yalan söyler, süreyi olduğundan az bildirir. Geceleri uzun saatler oyun oynar. Zaman zaman 8 saati bulan oyun sürelerine ulaşabilir. Bu tür bir değişimin sonucunda çocuk ve ergenlerde okul başarısında düşüş, oyunlar için harcanan para, kişiler arası ilişkilerde yaşanan öfke ve kendine güven sorunları, kişisel bakımda ortaya çıkan bozulmalar dahil birçok konuda olumsuz sonuçlar ile karşılaşmak söz konusu olur." 

"Çocuklar, ergenler ve yetişkinler risk altında"

Risk gruplarına vurgu yapan Tiryaki, çocuklar, ergenler ve yetişkin erkeklerin ilk akla gelebilecek risk grupları olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tiryaki, "Özellikle uzun saatlerini verimli ya da sağlıklı etkinliklerle düzenlenmemiş kişiler, örneğin açıktan okula gidenler, okul dışı zamanlarını uygun aktivitelerle doldurmayanlar risk taşımaktadırlar. Öte taraftan, ruhsal çöküntüsü olanların, kaygı bozukluğu ve düşük benlik saygısı olanların, toplumsallaşma becerileri düşük kişilerin risk altında oldukları söylenebilir. Çocukluk çağı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sorunları olanların da benzer şekilde risk altında olduğu vurgulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, aşamalı oyunların bağımlılığı tetiklediğine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Oyun bağımlılığının dünyada yapılmış Batı kaynaklı çalışmalarda çocuk ve ergenlerde yüzde 2-6 mertebesinde görüldüğü bildirilmektedir. Ülkemizde de ergenlerde yapılan çalışmalarda yüzde 1-1,5 bandında görüldüğünü gösteren çalışmalar yapılmıştır. Uzakdoğu'da Çin ve Tayvan gibi ülkelerde yüzde 7-10 mertebesinde oranlar bildiren çalışmalar mevcuttur. Bilgisayar oyunları oynayanların yüzde 15 kadarının bağımlılık düzeyinde bir davranış geliştirdiklerini bildiren yayınlar mevcuttur. Öte yandan çok güncel araştırmalar özellikle erişkin grupta oyun oynadığını bildiren kişilerin yüzde 65 kadarında herhangi bir bağımlılık davranışı olmadığını ancak yüzde 0,3-1 bireyde bozukluk kabul edilecek değişimlerden bahsedilebileceğini bildirmektedir." 

Dönem başında “Okula Nasıl Motivasyonla Dönülür?” yazımızda okula dönüş için ipuçları vermiştik. Aylar geçti ve bütün dönem öğrendiklerinizin değerlendirilme vakti, yani sınavlar geldi çattı. Bu yazımızda ise sınavlara çalışırken ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğine dair ipuçları vereceğiz. Şimdiden bütün öğrencilere sınavlarda başarılar ve güzelce dinlenebilecekleri bir sömestr tatili dileriz!

Ne Yapmalı?

 • Her tür sınavda başarılı olmak için en etkili yöntem dersleri düzenli olarak takip etmek, not almak ve ödevleri yapmaktır. Eğer bunları zaten yapıyorsanız, endişelenmeye gerek yok.

 

 • Çalışmaya ne kadar erken başlarsanız eksiklerinizi tamamlamak ve sınavlara daha iyi şekilde hazırlanmak için o kadar vaktiniz olur.

 

 • Öğrendiklerinizin hafızanıza yerleşmesi için vücudunuzun oksijene ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Yeterince uyumak ve her gün kısa da olsa yürüyüşler yapmak sınav döneminde stresi azaltmaya ve daha hızlı düşünmeye yardımcı olur.

 

 • Planlı, verimli ve kişisel öğrenme şeklinize göre çalışın. Notlarınızı sadece okumak her zaman en etkili çalışma yöntemi olmayabilir.

 

 • Çalışırken kısa molalar verin. Çalıştığınız konuyu bitirdikten sonra vereceğiniz 10 dakikalık ara bir rahatlama sağlar ancak daha uzun molalar verirseniz döndüğünüzde konuyu yeniden hatırlamanız gerekebilir bu da zaman kaybına neden olur.

 

Ne Yapmamalı?

 • Derse odaklanabilmek için televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gibi dikkat dağıtıcılara yaklaşmamalısınız! (Belki 2-3 saatte bir bakabilirsiniz.)

 

 • Sınavdan önce ağır yemekler yememelisiniz. Yemekten sonraki 2-3 saat tembel ve uykulu hissetmeye sebep olur ve düşünme hızını düşürür.

 

 • Son gece ders çalışmayın bunun yerine sadece notlarınızı gözden geçirin.

 

 • Sabahlamayın. Konsantre olabilmek, odaklanabilmek için vücudunuzun uykuya ihtiyacı var. Dinlenmiş bir şekilde girdiğiniz sınavlarda çok daha başarılı olursunuz.

Evlilik ve aile terapileri, eşlerin iyi niyetine rağmen ortaya çıkan iletişimsizlik problemini ortadan kaldıracak, eşlere yardım amaçlı düzenlediğimiz programlardır. Evliliğinizde eşinizle birlikte üstesinden gelemediğiniz uyum ve iletişim sorunlarınız varsa, tarafsız bir aile terapistine başvurmanız, çözüm için atabileceğiniz en önemli adım olabilir.


Problemi yakınlarınıza aktarmayın
Evliliklerde uyum sorunu ve iletişim bozukluğu yaşayan çiftlerde konuyu aralarında anlayışla ve samimiyetle konuşmak çok önemli bir adımdır. Sorunların her iki tarafın ailelerine aktarılması ise olayın daha fazla büyütülerek çözümün daha da güçleşmesine neden olacaktır; çünkü aile ortamındaki tartışmalar ve suçlayıcı konuşmalar, ailelerin beklentilerini ifade ediş biçimleri, sorunları pekiştirerek onarılmaz hale getirecektir.


Uzman Psikolojik Danışman olaya objektif açıdan bakar
Evlilik bünyesinde var olan sorunlar, anlaşmazlıklar ve iletişimsizlik, her iki taraf için de giderek artan psikolojik sorunlar yaratabilir. Bu durumda, suçlayıcı olmayan ve tarafsız bir aile terapisti, eşlerin sorunları nasıl algıladığını, hangi duygu ve düşüncelerle tepki verdiğini anlayıp, her iki tarafa da bilgi verebilir. Terapi süresince, eşlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, davranışlarını ve bu davranışların karşı taraf üzerinde yarattığı etkileri fark etmeleri, beklentilerine uygun davranmaları sağlanabilir.


Var olan sorun eş desteği ile atlatılır
Evlilik ve aile terapileri, aile bireylerinden yalnızca birinin belirgin psikolojik problemlerinin bulunduğu durumlarda, örneğin depresyon, panik atak, heyecan kontrolsüzlüğü, davranış bozuklukları gibi bir problemi olan tarafı bireysel olarak tedavi ederken, diğer eşi de problemi ortadan kaldırabilmeye yardımcı olması için yönlendirir. Bir anlamda, eşinin sorunuyla başa çıkma yollarını öğretir. Unutmayın; evliliğinizde eşinizle birlikte üstesinden gelemediğiniz uyum ve iletişim sorunlarınız varsa, tarafsız bir aile terapistine başvurmanız, çözüm için atabileceğiniz en önemli adım olabilir.Erdinç Üstündağ

Avrupa Psikoloji Merkezi

07851- 496 15 03 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR

DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE DURUMU NEDİR ?
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu adından da anlaşılacağı gibi çocuklarda genellikle doğumdan beri var olan ve özellikle 3-4 yaşlarından itibaren fark edilen, yaşıtlarına ve gelişimsel dönemine kıyasla çok aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumu ile birlikte, dikkatin çok çabuk dağılması, dikkatini uzun süre bir işte devam ettirememe ile karakterize olan bir durumdur. Aynı zamanda çocuğa hiperaktif diyebilmemiz için hem 7 yaşından önce bazı belirtilerin olması hem de en az iki farklı ortamda bu tablonun görülmesi gerekir. Yani her hareketli çocuğa hiperaktif demek mümkün değildir.

BELİRTİLER NELERDİR ?
Bu çocuklar genel olarak dikkatlerini uzun süre toparlayamazlar, başladıkları işlerin sonunu getirmekte güçlük çekerler, dikkat gerektiren günlük işlerden kaçınırlar, eşyalarını sık sık kaybederler, günlük işlerde unutkanlıkları vardır (bu unutkanlık zeka sorunundan değil bizzat hastalığın doğasında olan dikkat eksikliğinden kaynaklanmaktadır), işlerini düzensiz ve dağınık yaparlar, genelde bir işten diğerine çok sık geçiş yaparlar, karşısındakini sanki dinlemiyormuş gibi görünme ve sık sık konu değiştirme görülür. Bir çocuğa hiperaktif denmesi için bu belirtilerin tamamının olması gerekmez çoğunluğunun olması yeterlidir.

BU DURUMUN SONUÇLARI NELER OLABİLİR ?
Hiperaktif çocukların işlevselliği belirgin olarak bozulur, grup içerisindeki kurallara uymakta zorlanırlar. Derse konsantre olamadıkları ve dikkat eksikliği olduğu için, çoğu zaman normal hatta normalin üstünde zeka sahibi olmalarına rağmen derslerde göreceli başarısızlık görülür. Bu hareketlilik durumu iyi kanalize edilemezse ek davranış sorunları gelişebilir.


Patolojik Kumar Bağımlılığı

Kişinin nasıl bağımlı olduğunu daha iyi anlamak için beyinde gerçekleşen süreci anlamak gerekir. Beynimizde pozitif algıları destekleyen belirli merkezler bulunmaktadır. Haz duyduğumuz şeyler  öğrenme sürecidir. Öğrenilmiş hazlara benzer durumları arayışımızda bizi güdüler.

 

Bunun akabinde gerçekleşen ödüllendirme hazzı canlıların hayatta kalması ve idamesi için büyük önem arz eder. Ödüllendirilmiş aktiviteler hayatta kalabilmemiz için, bu surette hayati öneme sahiptir (Beslenme, sosyal çevre tarafından ödüllendirilen davranışlar, ulaşılan hedefler, cinsel dürtüler vs.). Bu süreç öğrenme aktivite ve güdümüzü artıran bir mekanizmadır. Davranışlarımıza yön verir ve motivasyonu artırır. Uzun vadede kişinin uyuşturucu maddeyle mi yoksa pozitif ödüllendirmeyle mi uyarıldığının pek bir farkı yoktur. Beynimizdeki ödüllendirme mekanizması dahilinde aktive olan merkezler aynı şekilde aktive olur. Öğrenme sürecinde temel olarak iki sinir hücresi sıklıkla aktive edilirse aralarında bağlantı oluşur. Aktif sinir hücreleri arasındaki bilgi akışı bu aktivasyon sayesinde gerçekleşir. Sinir hücrelerinin birbiriyle iletişiminde sinir iletkenlerinin önemli bir rolü vardır. Ödüllendirme mekanizmasında özellikle dopamin önemlidir. Dopamin iletkenlerinin aktive edilip salınımı sonrasında dopamin reseptörleri uyarılır. Ödüllendirme süresince aktive olan dopamin reseptörlerinin otomatik süreçte uyarının kesilmesiyle (kumar oynamanın kesilmesi) dürtünün kontrol altına alınması zorlaşır. Kumar, problem algısını hafifletici yönüyle de problem çözücü olarak rolünü pekiştirir. Kişi kendisini güncel, çözümü zaruri olan problemler içerisinde unutmuş, uyuşmuş hisseder. Bu kritik sonuç birçok kişinin hayatını çekilmez hale getirir. Bu süreçte kişi uzman psikologlara başvurmalıdır.

 

Psikolog Kutay Ürkmen

Baden Haber Kasım Sayısı

Her anne baba zaman zaman çocuğunun zekası ve yetenekleri üzerine düşünür zaman zaman onu çevresindeki diğer çocuklarlarla karşılaştırır. Acaba çocuğum zeki mi?, yetenekli mi? Ya da hangi alanda daha yetenekli gibi soruları içinden geçirebilir.

Her insanın çok farklı baskın olduğu zeka, yetenek ve ilgi alanları vardır. Zeka ve yeteneğin biyolojik ve çevresel olmak üzere 2 boyutundan bahsedebiliriz. Yani  zeka ve yetenek genetik olarak aileden geldiği gibi, bir diğer yönü de geliştirilebilir olmasıdır. Zekasının gelişebilmesi için çocuğunuza uygun koşulları sağlamanız önemlidir.

İlgi ve yeteneklerinin olduğu alanlarda etkinlik yapmasına, hobiler oluşturmasına fırsat verirseniz çocuğunuzun daha mutlu, daha başarılı daha özgüveni yüksek bir birey olmasına katkı sağlamış olursunuz.

Yapılan bir çok araştırmalar sonucu bu konuda çalışan bilim insanları, Sözel-dilsel Zeka,Mantıksal-Matematiksel Zeka,Görsel-Uzlamsal Zeka,İşitsel-Müzikal Zeka,Sosyal- Kişilerarası Zeka,Kişisel-Özedönük Zeka,Bedensel-Kinestetik Zeka,Doğa Zekası olmak üzere 8 tür zeka-yetenek alanından bahsetmektedir.

Karlsruhe Eğitim Ataşeliğimiz bünyesinde Psikolojik Danışmanlar olarak çocuklarınızın yetenek alanlarını belirleme konusunda sizelere yardımcı oluyoruz.

Hatice AKKAN

Uzm. Psikolojik Danışman


Baden Haber / Freiburg

 

CEP TELEFONLARI

Cep telefonları taşınabilir bilgi iletişim sistemleri olmasından dolayı, denetimi en zor medya araçlarıdır. Bizler çocukların cep telefonu kullanımında temelde 4 ilkeden bahsedebiliriz.

 • İhtiyaç eksenli kullanım,
 • denetimli serbestlik,
 • sınır içinde kalmak
 • güvenlik ilkelerine uymak

Cep telefonlarının okul öncesi çocuklara kullandırılması çok doğru değildir. ileri yaşlarda da çocuğa tamamen yasak koymak yerine belli sınırlar içerisinde cep telefonu kullanmasına izin verilebilir.

Cep telefonu kullanımı konusunda çocukla birlikte açık ve net kurallar belirlenmelidir.

Cep telefonu alırken çocuklar için üretilen modeller tercih edilebilir. Bu tür cep telefonlarının fonksiyonları genellikle sınırlıdır ve böylece daha az tehlike barındırırlar.

Çocuk için bir cep telefonu alma kararı verildiğinde onunla telefon konuşmalarının, mesajların ve İnternet kullanımının ,masrafları, cep telefonunu kullanabileceği ve kullanamyacağı yerler konuşulmalıdır. Çocuğa ya sınırları belirlenmiş bir kontörlü hat alınmalı ya da kullanabileceği sabit bir tutar kararlaştırılmalıdır.

Medyasız yer ve zamanlar belirlenebilir. Çocuklarla bu zamanlar ve alanlar içinde cep telefonlarından uzak kalınması konusunda anlaşma sağlanabilir.

Cep telefonlarında bulunan oyunlar, resim, video çekme/oynatma özellikleri, cep telefonlarını eğlenceli yapsa da cep telefonları oyuncak değildir. 

Rahatsız oldukları durumda, korkutucu mesajlar, çağrılar aldıklarında bunları anne babalarına bildirmelerinin gerekliliği çocuklara anlatılmalıdır. Anne baba ile açık iletişim ve paylaşımın olması çocukları koruma açısından çok önemlidir.

Kişilerin özel hayatlarına dair izinsiz çekilmiş görüntüler, şiddet ve cinsel içerikli videolar konusunda çocuklarla konuşulmalı, kişilerin özel hayatlarını onların izni ve haberi olmadan, kayıt alıp başkalarıyla paylaşmanın ahlaken doğru olmadığı gibi ve kanunen de suç olduğu anlatılmalıdır.ü

Hatice Akkan
Uzm. Psikolojik DanışmanBaden Haber / Freiburg

Uçak korkusu nasıl pekişir?

Kökeni ne olursa olsun uçuş korkusunu pekiştiren nokta, uçak ve uçuşlarla ilgili negatif söylemlerdir. Uçak düşmeleri ve atlatılan kazalar yüksek tonda vurgulanmaktadır. Ayrıca birçok filmde veya romanda uçak kazaları, havada patlama, uçak kaçırma ilgi çekici dehşet temalarından biri olarak kullanılır. Bunun yanında binlerce uçuşun ne kadar rahat ve güvenli geçtiği vurgulanmamaktadır.

Uçakta güvenlik ?

Uçakta güvenlik en önemli unsurdur. Her şey çift olarak yapılmıştır. Bir motor arızalansa bile uçak etkilenmeyecek kadar güvenlik önlemi alınmıştır. Parola şudur: “Güvenlik yoksa uçuş da yok”.

Arabanızın bir uçaktan daha güvenli olduğuna inanıyorsanız şöyle bir karşılaşma yapalım. Aracınızı her yola çıkışından önce birçok teknisyen gözden geçirir mi? Her 10 bin milde bir fren debriyaj ve birçok sistemi yenilenir mi ya da her 25 bin milde bir motor atılıp yerine yenisi monte ediliyor mu? Bir uçağın her uçuş saatine karşılık yaklaşık 4 saati bakımda geçmektedir. Yani uçaklar çok ama çok güvenlidir.

Korku ve fobi nedir?
Korku normal bir duygudur. Hoş bir duygu değildir ama bazı durumlarda yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Tehlikelerden korur hatta uygun dozlarda motive edici bile olabilir. Aşırı ve panik şeklinde olursa tam tersine bizi engeller.

Nasıl kurtuluruz ?

Bu durum doğru ve düzenli olarak yapılacak uzman kontrollü seanslar dahilinde maziye gömülecektir. Unutmayın her korkuda olduğu gibi burada da geçerli olan korkunun üzerine gitmektir.

Hepinize şimdiden iyi uçuşlar dilerim.

Avrupa Psikoloji Merkezi

Erdinc Üstündag

+49 - 7851- 4961503

 

Tüm evlilikler ömür boyu mutlu olmak hayaliyle başlar ancak zaman içerisinde  bireylerin yaşadığı stres durumları aile içinde bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.  Stres pek çok insan için baskı, çatışma, kontrolünü yitirme, belirsizlik anlamlarına gelir ve  bu duyguların ortaya çıkması aile üyelerinde çeşitli problemlere yol açar. Stres hayatın doğal bir parçasıdır.Belli bir miktardaki stres bireyi harekete geçiren, motive eden bir faktör olmakla birlikte fazlası ise fiziksel ve psikolojik bazı tepkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.  Çocukların gelişim dönemi problemleri, yaşlanma, ekonomik güçlükler..vb. beklenen stres faktörleridir bunun dışında ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ölüm, hastalık...vb. stress faktörleri bireylerde hayal kırıklıkları, travmalar, öfke, incinmişlik, depresyon vb. durumlara neden olabilir.  Ailenin stres karşında gösterdiği tepki eşler arasında, kardeşler arasında ya da ebeveyn- çocuklar arasındayaşanabilecek bir takım çatışmalarla sonuçlanabilir ve ailenin dengesi bozulabilir.

Aile içi çatışma kaçınılmaz bir durumdur. Çatışma iletişimin doğal bir unsurudur. İki kişinin birbirinden farklı beklenti, ihtiyaç, değer ve yaklaşımlara sahip olması çatışma yaşamasına neden olur.Kişi kendisini amacına ulaşma konusunda engellenmiş hissettiğinde çatışma meydana çıkar.

Çatışma aşamasında yaşanan sorunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak çatışmaları daha sağlıklı çözmeye yardımcı olur. Çatışma anında, o anı rahatlatmak için tüm ilişkiye zarar verecek tepkilerden kaçınmak, kendimize zaman vermek çatışmayı her iki tarafında kazanacağı şekilde çözmemiz açısından önemlidir.

Çatışma çözmede 6 Basamak

Bu yöntemin en temel amacı tarafların ihtiyaçlarının net olarak ortaya konmasıdır. Etkin dinleme ve ben dilini kullanmak mutlaka gereklidir.  Bu yöntemde çatışma yaşayan kişiler çatışma ile ilgili konuşmak üzere bir zaman kararlaştırır. İkş tarafında çatışmayı çözmek istemesi önemlidir.

 • Basamak Çatışmanın Tanımlanması: çatışma yaşayan kişiler istek, ihtiyaç ve beklentilerini ifade ederler.
 • Çözüm Önerileri Oluşturma: Karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak önerilerin oluşturulması.
 • Çözüm Önerilerini Değerlendirme: Bu aşamada taraflar çıkan önerilerin kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirirler.
 • En Uygun Çözümü Seçme: İki taraf içinde en uygun çözüm önerisi seçerler.
 • Uygulama Yollarına Karar Verme: karar verilen çözümde kimin ne yapacağının belirlenmesi.
 • Çözümün işleyip işlemediğinin takip edilmesi: bir süre belirleyerek çözümün işleyip işlemediğinin test edilmesi.

 ÖRNEK OLAY:

İkisi de çalışan eşlerden birisi hafta sonu dinlenmek istiyor , diğeri ise hafta sonu tüm ev işlerini bitirmek istiyor. Bundan dolayı uzun süren bir çatışma yaşıyorlar. İkisi de bu durumdan rahatsız. Çatışmalarını çözmek için bir zaman belirliyorlar.

 • Basamak: Çatışmanın tanımlanması

A: Hafta içi çok yoğun bir şekilde çalışıyorum ve dinlenmek için yalnızca hafta sonum var , sana ev işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama hafta sonu iş yapmak istemiyorum.

B: Hafta içi ben de çalışıyorum ve çamaşır-ütü-temizlik-alışveriş  gibi işler hafta içine kaldığı zaman yetiştiremiyorum.

 • Basamak: Çözüm Önerilerinin oluşturulması (bu aşamada her iki taraf da 3-4 tane çözüm önerisi bulur ancak bu öneriler oluşturulurken her iki tarafın ihtiyaçları göz ününde bulundurulması önemlidir.)

A:  -      Hafta sonu yalnızca Cumartesi günleri ev işlerini birlikte yapmak

 • Hafta içi akşamları birer saat ev işleri yaparak hafta sonuna iş bırakmamak
 • İşleri paylaşmak ve herkesin kendi görevini istediği zaman yapması

      B:     -      Hafta sonunun yalnızca bir gününde ev işlerini birlikte yapmak

 • Eve bir yardımcı almak
 • Basamak: Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi: (her iki taraf da çözüm önerilerini okur )

A: Eve bir yardımcı aldığımızda diğer bazı harcamalarımızı kısıtlamamız gerekebilir ancak 2 ay sonra arabamızın borcu bitecek o zaman eve bir yardımcı alabiliriz. Hafta sonunun bir gününde birlikte işleri yaparsak diğer gününü dinlenerek geçirebiliriz fikri olabilir.

B: Hafta içi akşamları bir saat iş yapmak benim için çok yorucu olur ve işler birikebilir bunu istemiyorum.Sen çalışırken ben oturup dinlenemem dolayısıyla herkesin kendi görevini istediği zaman yapması beni rahat ettirmez. Evet iş bölümü yapabiliriz ve hafta sonumuzun bir gününde bu işleri bitirip diğer gününde dinlenebiliriz.

 • Basamak:En Uygun Çözümü Seçmek

A: O halde eve bir yardımcı alana kadar hafta sonu bir günümüzü ev işlerine ayırmamız doğru olacak galiba.

B: İş bölümü yapabiliriz ve Cumartesi gününü ev işlerine Pazar gününü de dinlenmek için ayırabiliriz.

 • Basamak: Uygulama yollarına karar verme:

A: Çamaşır ve ütü yapmak benim görevim olsun.

B: Yerleri süpürmek ve silmek benim görevim olsun. Ayrıca Banyo ve tuvaleti temizlemek de.

A: Alış verişe de birlikte çıkabilirz.

 • Basamak: Çözümün İşleyip İşlemediğini takip etme:

1 ay sonra bu çözümün her iki tarafında ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için yeniden konuşulur.

 

                                                                                                                                      Hatice AKKAN

                                                                                                                              Uzm. Psikolojik Danışman

                                                                                                                              Karlsruhe Eğitim Ataşeliği