BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Değerli okurlarımız,


Ailenizle ve sevdiklerinizle beraber herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz...

Baden Haber / Freiburg

İnsanın var oluş sorgulaması, " Ben kimim?" , " Niçin yaratıldım?" , " Yaratanım benden ne istiyor?" gibi tarihin en eski sorularıyla başlar. Bu soruları tek bir soruda toplamak gerekirse o soru; " Hayatımın gayesi ne?" , " Yaşamımın gayesi ne?" olurdu elbette. Bu soruyu hayatının farklı dönemlerinde kendi kendine sormayan insan yok gibidir. Bu sorunun cevabını bulmak için kutsal kitabımız Kurân'ı Kerîm'e yöneldiğimizde ilk olarak; "Hani Rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti (Bakara Suresi 30. Ayet) ayetiyle, ilk insan olan Hz. Adem'in şahsında insanoğluna yani bize, hepimize " hilafet yani; halifelik misyonu" yüklendiğini öğreniyoruz.

 

İnsanın Hilafet ( Halifelik ) Misyonu 

İnsanoğlunun "halife" olarak yaratılması ne anlama gelmektedir? Ayette sözü edilen halifeliğin, siyasi hilafetle bir ilgisi bulunmamaktadır tabi ki. Bu sorumuzun cevabını da yine kutsal kitabımız Kurân'ı Kerîm'de buluyoruz. İnsanoğlunun arzdan / yerden (yani, topraktan) var edildiği ve yine orayı (yeryüzünü) imar etmekle sorumlu kılındığı  (Hud Suresi 61. Ayet) gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Üzerinde doğup yaşadığımız yeryüzü bütün insanlık olarak ortak dünyamız olduğu gibi; bedenlerimiz yani; gönül dünyamız da bireysel dünyamızdır. Her insan önce kendi gönül dünyasının halifesi olmakla sorumludur yani; kendi gönül dünyasını güzelleştirmekle, îmar etmekle sorumludur. Kendi kalbimizi ve gönlümüzü nefsin heva ve arzularından arındırıp, nefsânî ve şeytânî duyguların baskın olmasından kurtarıp; iman, sevgi ve merhametle îmar etmedikçe; yeryüzünün imarına gerçek anlamda katkıda bulunabilmemiz zordur. Çünkü dünyanın daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olabilmesi ancak insanın kaliteli bir insan olmasıyla mümkündür. Dünyayı imar etmek ve güzelleştirmek; muhteşem yollar, köprüler ve gökdelenler yapmakla değil, gönül yapmakla, gönülleri îmar etmekle mümkün olur. Tıpkı insan gibi yeryüzü de sevgiyle, merhametle ve iyilikle îmar edilir. Bugün yeryüzünde ki ekolojik denge bozukluklarının, çölleşmenin sebebi, yüreklerde ki çoraklık ve çölleşmedir desek yanlış olmaz. Aslında herbirimiz bu îmarı gerçekleştirebilecek imkan ve donanımda yaratıldık. Bize düşen, Rabbimizin lutfettiği bu nimetleri kullanarak, emanet olarak verdiklerininin kıymetini bilerek O'nun mülkünde, O'nun irade ve rızasına uygun bir hayatı sürdürebilmenin çabası içinde olmaktır. Unutulmamalıdır ki, insana Rabbi tarafından verilen " halife " özelliği, kulluk makamının unvanıdır. 

 

Kulluk makamından ne anlamlıdır?

İnsan başta olmak üzere yaratılmış her varlık yaratanın kuludur. Yaratılmış olmak aynı zamanda kul olmak anlamına gelmektedir. Bu anlamda bütün yaratılmış olanlar kuldur. Oysa insanın, " sadece Allah'a kulluk etmek " amacıyla yaratılmış olması ( Zariyat Suresi 56. Ayet ) kendi seçimiyle kulluk yapmaya yönelmesini, irâdî olarak Rabbine boyun eğmesini, bunun dışında bir seçenek tanımamasını ifâde etmektedir. Kulluk, tanımakla başlar. Rabbimiz Allah, hem indirdiği kitap ( Kurân'ı Kerîm ) ve hem de eşsiz olarak yarattığı evren ile bize kendini tanıtmaktadır. Hatta Allah, varlığının en büyük delillerini, mucizelerini bize, bizzat kendi üzerimizde göstermektedir ( Fussilet Suresi 53. Ayet ). Allah'ı, isimleri, yaptığı işleri ve özellikleriyle tanıyıp bildikçe, insanın hayret ve sevgisi artmakta; hayreti hayranlığa, sevgisi itaat ve ibadete dönüşmektedir. Tabi ki, Allah'a iman, itaat, ibadet ve sevgiyle yaşanılan bir hayatla; Allah'ı inkar ve isyanla yaşanılan hayat asla bir değildir. 

Allah'a yakın, bilge bir kişi torunlarına şöyle bir nasihatte bulunmuş:" Evlatlarım, öyle bir hayat yaşayın ki; Allah'ın sizi yarattığına değsin." Bu, gerçekten çok güzel ve manidar bir nasihat, öyle değil mi? 

Hayatımızın gayesinin bilincinde olmak, yaratılma amacımıza uygun bir yaşam sürdürerek Rabbimize dönüşümüzü tamamlayabilmek duasıyla...

 

Ali İhsan ÖTKEN 

DITIB Freiburg Mevlâna Camii Din Görevlisi 

 

Son haftalarda kamuoyunda DİTİB’e bağlı cemiyetlerde görev yapan imamlarla ilgili çeşitli iddialarda bulunulmakta ve buna dair eleştiriler yapılmaktadır. Gelinen noktada aşağıdaki açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirmek anlamında paylaşılması uygun görülmüştür.

DİTİB’in tutumu nettir, yöneltilen eleştirileri ciddiye almaktadır.

DİTİB, bu konunun tartışılmaya başlandığı andan itibaren iddialarla ilgili tutumunu ortaya koymuş, konuyla ilgisinin olmadığını, Birliğe bağlı hiçbir birimin kimseden gizli ve özel hiçbir bilgi istemediğini açıkça belirtmiştir. Yaşanan süreçte kamuoyunun ilgisi doğaldır. Ancak kamuoyunda iddiaların DİTİB ile ilgisini incelemeden sürekli Birliğimizi suçlayıcı tavır takınılması ve birçok alanda ilişkilerin dondurulması, kuruluşdan beri bu ülkede açık, mutedil, aklı ve barışı önceleyen, en büyük İslam dini cemaati olarak hizmet veren DİTİB’i ve cemiyetlerimizde fahri görev yapan yöneticilerimizi ve sayıları yüzbinleri bulan üyelerimizi üzmektedir.

DİTİB bütün dini inançlara ve dünya görüşlerine saygılıdır ve radikalizmden uzak bir anlayışı benimser

DİTİB bütün dini inançlara ve dünya görüşlerine saygılıdır.

Din hizmetlerinde Diyanet´in de temsil ettiği radikalizmden uzak güvenilir kaynaklara dayanan din anlayışını referans alır.

Bu nedenle cemiyetlerimizde görevli Diyanet imamların sunduğu din hizmetini radikalizme karşı güvence olarak kabul eder. DİTİB cemiyetlerinde aşırı Selefi ve radikal unsurların barınamadığı bunun açık tezahürüdür.

DİTİB İmamların amiri değildir, din hizmetlerini tüzüğüne uygun olarak Diyanet´in dini tecrübesi üzerinden sağlar.

DİTİB, imamlar konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, 15.12.2016 tarihli açıklamasında, imamların güven esasına dayalı din hizmet yaptığını, bu güveni sarsacak durumlar varsa buna izin verilmeyeceğini, söz konusu iddiaların inceleneceğini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştur. DİTİB, partneri olan Diyanetten iddiaların vuzuha kavuşturulmasını talep etmiştir. İmamları gönderen ve onlardan sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hiç bir çalışanının başka kimsenin özel hayatını araştırma ve soruşturma veya yasal haklarını ihlal gibi bir davranış içinde olamayacağını, bu konuda ortaya çıkacak durumlarla ilgili Başkanlığın gerekli incelemeyi yapacağını vurgulamıştır.

Diyanet İncelemesi sonucu gereğini yapmıştır.

Diyanet İşleri başkanlığı gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmış ve “Esasen Avrupa ülkelerini ilgilendirmeyen bir yazı bağlamında bazı din görevlilerinin yetki aşımında bulunduğunun tespit edildiğini, Alman kamuoyunda Başkanlık ve din görevlilerine yönelik olumsuz algı oluşturulması ve kırk yıldır devam eden güven ve samimiyete dayalı ilişkilerin zedelenmemesi için bu din görevlilerinin Almanya’daki görevlerine son verilmesini” uygun görmüştür

DİTİB benzer durumların tekrarlanmaması için kendi içinde yapısal değişiklik dahil ne tür tedbirler alınabileceğini değerlendirmektedir.

DİTİB de kendi kurumsal değerlendirmelerini Eyalet birlikleri ve cemiyetleriyle yaparak ne tür tedbirler alınabileceğini ve teşkilat yapısında ne tür iyileştirmeler yapılabileceğini müzakere etmektedir. Yakın tarihte gerçekleşecek olan Genel Kurulunda bu çalışmalar geniş şekilde değerlendirilip somutlaştırılacaktır. Bunun yanında DİTİB, imamlara yönelik eğitim çalışmalarının neler olabileceğini, Almanya’da görev yapan imamların hizmet ilkelerini netleştirilerek bu ilkelere titizlikle uymaları, böylece din hizmetinin devamının sağlanması için neler yapılacağı hususunu Diyanet ile görüşmektedir. Değerlendirmeler sonucunda güvene dayalı ilişkinin devamını sağlayacak ve DİTİB’in yapısını daha da güçlü hale getirecek esaslar noktasında buluşulacağına inanıyoruz.

DİTİB gelecekte benzer tartışmaların yaşanmamasını kararlı bir şekilde takip edecektir.

DİTİB, benzer tartışmaların gelecekte yaşanmaması için gerekeni kararlı bir şekilde yapacak, hatalı davranışlara müsamaha ve müsaade etmeyecektir. DİTİB olarak Almanya’da Müslümanlara yönelik din hizmetinin hiçbir kişi veya grup tarafından politik ve ideolojik yönden istismar edilmeden hukuk çerçevesinde ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde en etkili ve doğru bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade ediyoruz.

DİTİB Federal Birlik

 

Mosbach Türk Okul Aile Birliği ve DİTİB Derneği tarafından Mosbach Camii salonunda “Ailede Din Eğitimi” konulu konferans düzenlendi. Eğitimci Atilla Kutlu’nun verdiği konferans, zengin içeriğiyle dikkat çekti ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
Kutlu, konferansta yaptığı konuşmada; din eğitimini evlatlarımıza niçin, nasıl ve ne zaman vermemiz gerektiğinin önemini belirtti. Çocuğumuzun, “Allah nerede? Allah’ı neden göremiyoruz? Allah babam kadar güçlü mü?” sorularına nasıl cevap verilmeli? K.Kerim, namaz, oruç, kurban, cennet, cehennem ne zaman ve nasıl öğretilmeli? konularını güzel örneklerle açıkladı. Din eğitiminde bebeklikten-ergenliğe kadar yapılması gerekli özgün yöntem ve teknikler sundu.
Katılımcılar, öncelikle gençlerin ve anne baba olan herkesin mutlaka dinlemesi gerekli olan bir konferans olduğunu belirttiler. Kutlu, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi ve çocuklarımızın manevi açlığını gidermek için bu gibi konferansların çoğalması gerektiğine vurgu yaptı. İstenilen yerlerde derneklerin talebi üzerine konferans verildiğini belirten Kutlu, daha önce de Alpirsbach, Hausach, Münih-Germering ve Rottweil’de konferans vermişti.

Atilla KUTLU / İslam ÇAM
Schramberg Türkçe Öğretmenleri

Değerli dostlar,
Cennet anaların ayağı altındadır. Buyurur yüce peygamber.Dünyadaki hiçbir sevgi onun sevgisinin önüne geçemez. O, candan sever,segisini hiçbir maddi şeye değişmez. Geçen ay Kabe de meydana gelen vinç kazasında amatör bir kamerada kaza anında çekilen bir görüntüde, iki çocuğunu kurtamak isteyen bir anne nin, herkesin kendi canını kurtarmak için kaçışırken canını tehlikeye atarak çocuklarının üzerine atılması annelerin şefkatını gözler önüne seriyordu.Anneler in sevgisin de sahte sözler, sahte gözyaşları ve maddi menfaat yoktur.İspatını mı isterseniz buyurun aşağıdaki makaleyi sonuna kadar okuyun ve dönün annenize bir gülücükle de olsa, O nu mutlu edin.
Bebeğimi görebilir miyim" dedi yeni anne. Kucağına yumuşak bir bohça verildi ve mutlu anne, bebeğinin minik yüzünü görmek için kundağı açtı ve şaşkınlıktan adeta nutku tutuldu! Anne ve bebeğini seyreden doktor hızla arkasını döndü ve camdan bakmaya başladı.Bebeğin kulakları yoktu... Muayenelerde, bebeğin duyma yetisinin etkilenmediği, sadece görünüşü bozan bir kulak yoksunluğu olduğu anlaşıldı.Aradan yıllar geçti, çocuk büyüdü ve okulda anlaşıldı. Bir gün okul dönüşü eve koşarak geldi ve kendisini annesinin kollarına attı. Hıçkırıyordu.. Bu onun yaşadığı ilk büyük hayalkırıklığıydı; ağlayarak "Büyük bir çocuk bana ucube dedi.."Küçük çocuk bu kadersizliğiyle büyüdü. Arkadaşları tarafından seviliyordu ve oldukça başarılı bir öğrenciydi.Sınıf başkanı bile olabilirdi, eğer insanların arasına karışmış olsaydı.Annesi, her zaman ona "Genç insanların arasına karışmalısın" diyordu, ancak aynı zamanda yüreğinde derin bir acıma ve şefkat hissediyordu.
Delikanlının babası, aile doktoru ile oğlunun sorunu ile ilgili görüştü;
"Hiçbir şey yapılamaz mı?" diye sordu.
Doktor "Eğer bir çift kulak bulunabilirse, organ nakli yapılabilir" dedi.
Böylece genç bir adam için kulaklarını feda edecek birisi aranmaya başlandı.İki yıl geçti bir gün babası "Hastaneye gidiyorsun oğlum, annem ve ben, sana kulaklarını verecek birini bulduk ancak unutma bu bir sır" dedi.
Operasyon çok başarılı geçti ve adeta yeni bir insan yaratıldı. Yeni görünümüyle psikoljisi de düzelen genç, okulda ve sosyal hayatında büyük başarılar elde etti.
Daha sonra evlendi ve diplomat oldu.
Yıllar geçmişti, bir gün babasına gidip sordu: "bilmek zorundayım, bana bu kadar iyilik yapan kişi kim? Ben o insan için hiçbir şey yapamadım..."
Bir şey yapabileceğini sanmıyorum" dedi babası, "fakat anlaşma kesin, şu anda öğrenemezsin, henüz değil..."Bu derin sır yıllar boyunca gizlendi. Ancak bir gün açığa çıkma zamanı geldi...
Hayatının en karanlık günlerinden birinde, annesinin cenazesi başında babasıyla birlikte bekliyordu.Babası yavaşça annesinin başına eline uzattı; kızıl kahverengi saçlarını eliyle geriye doğru itti; annesinin kulakları yoktu.
"Annen hiçbir zaman saçını kestirmek zorunda kalmadığı için çok mutlu oldu" diye fısıldadı babası".. ve hiç kimse, annenin daha az güzel olduğunu düşünmedi değil mi?"
Gerçek güzellik fiziksel görünüşe bağlı değildir, ancak kalptedir!
Gerçek mutluluk, gördüğün şeyde değil, asıl görünmeyen yerdedir...
Gerçek sevgi, yapıldığı bilinen şeyde değil, yapıldığı halde bilinmeyen şeydedir!"
Gördünüzmü dostlar,dünyevi hırs ve nefsani arzularımızla üzdüğümüz analarımız ın bizlere olan sevgi ve şefkatini ne yapsak haklarını ödeyemeyiz.Geliniz üçgünlük dünyada başta annelerimiz olmak üzere hiç kimseden sevgi ve saygımızı eksik etmeyelim.Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.Allah a emanet olunuz.
Sebahattin Cengiz
Achern DİTİB

Çanakkale memleketin damarı
Kadınları memleketin mimarı
Can vererek yapılanması oldu
Baştan başa memeleketin imarı
Çanakkale; Türk ve İslam tarihi için bir milad, bir misyon, bir aksiyon, bir diriliş mesabesindedir. Çanakkale bir insanın bedeninde boğazın hükmü ne ise bir vatan için Çanakkale de odur. Bundan dolayıdır ki nasıl ki kişi kendi boğazına hamle yapıldığında ister istemez bütün var gücüyle karşı koyma refleksini gösteriyor kendi hayatını korumaya çalışıyorsa, vatanın can boğazına yapılan saldırıda da topyekün bir direnme ve karşı koyma ve hayatını sürdürme mücadelesi olmuştur.
Bu mücadelede hayatın ne anlama geldiğini Yüce Allahtan sonra en iyi anlayan veya anlayabilecek yegâne varlık olan annelerimizdir. Çanakkale de hayat mücadelesi verilirken annelerimiz, mevzi bakımından geri de fakat aksiyon ve etki bakımından en önde bulunmaktaydılar. Bunun birçok örneği bulunmaktadır. Hele de isimsiz kahramanların var olduğu cephe gerisinde orduya destek olan hastanede hemşirelik aş hanede aşçılık ve tarlalardan tarlalara intikallerde mermi taşımacılığı ve evlerde mermi imalatı gibi pek çok örneği mevcuttur.
aslında hak batıl mücadelesidir bu hayat mücadelesi,bu mücadele de nice peygamberlerin anneleri bedel ödeyerek evladını ve Hakkı hayatta tutmaya çalıştılar.
Hz. Musa(a.s.)nın annesi Yocheved (Tevrat’ta Yokebed) firavun’a karşı onu korumak için mücadele etti. Hz. İsa(a.s.) nin annesi Hz. Meryem annemiz Yahudilere karşı onu korumak ve hakkı savunmak için mücadele verdiler. Hz Peygamberimizin dedesi kâbe’yi yıkmaya gelen ebrehe ordusuna karşı ’kâbenin sahibi kâbe’yi korur ‘’ sözü ile hakkı haykırarak batıla karşı mücadele etti. Peygamberimiz daha Peygamberlik görevi ile görevlendirilmemiş iken bile zalime ve batıla karşı mücadele başlatmıştı. Efendimiz ve mekke’nin erdemli gençlerinden oluşan 7-8 arkadaşıyla Erdemliler Cemiyeti (Hilful-Fudul)ni kuruyor ve zalimden mazlumun hakkını alarak mazluma teslim etme mücadele derneğini kuruyordu. Ve daha sonra İslam’ın peygamberi olarak Hak-batıl mücadelesi açıktan açığa Mekke’de İslam dini’ni tebliğ eden efendimize Mekke’de yaşama hakkı tanımayan Mekkeli müşrikler onu kaç sefer öldürmeye kalktılar ve İslam dinini yaşamak ve yaşatmak için Medine’ye hicret eden Efendimizi Medine’de bile rahat bırakmayarak 450 km yol giderek Bedir’de Uhud’ta ve hendek’te Peygamberimize savaş ilan ettiler ve hatta savaştılar ve mübarek dişini uhud harbinde şehit bile ettiler…
İşte o uhud günündeydi Medine’de sağlıklı ve yetişkin Müslüman erkekler uhud gazvesine iştirak ettiklerinden geriye sadece yaşlılar engelliler çocuklar ve kadınlar kalmıştı hatta bazı kadınlar Hz. Nesibe Hatun gibi savaşa iştirak etmiş ve efendimizi dağılan İslam ordusunda efendimizi kendisi yaralı olmasına rağmen yine de efendimize vucudunu siper ettiler. Bunun gibi Medine’de geri kalan kadınlardan efendimizin halası olan safiye annemiz de vardı ve onun uhut günü bir yahudinin Müslümanların yokluğundan faydalanarak gizli gizli Müslümanların kadınlarını tikizlediğini ve onlara sarkıntılık yaparak sataştığını görür görmez bahçe kenarından kopardığı bahçe kazığını yahudinin kafasına geçirerek orada yere serdiler. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un deyimiyle ‘’bedrin aslanları ‘’ olarak tanımladığı Çanakkale kahramanlarını o makama yükselten inanç ve vatan sevdası ve işte bu inanç ve cesur hayat örneklerinden gelmekteydi.
Nice canlar canlarını başkaları yaşasın diye vatan için din için feda-i can ettiler.
Çanakkale siperlerinde eli henüz kına görmemiş lakin eli kana ve borut’a bulaşmış nice hanım analar bacılarımız olmuştur. Bunlardan biri daha sonra onbaşı rütbesiyle taltıf edilecek, ve daha küçük yaşlarda cephelerle tanışan, Annesi vefat ettiği için babası Albay Hafız Halit Bey ile birlikte cepheden cepheye koşan, Babası Halit Bey’in kumandasındaki 70. Alay zor anlar yaşadığı bir sırada belki askerlerin arasından cepheden kaçmayı düşünenler bile olan bir zamanda Nezahat, Atıyla 600 kişilik alayın önüne keserek, “Ben babamın yanında ölmeye gidiyorum, siz nereye gidiyorsunuz ?” diye seslenerek cephede kalmalarını ve buradan alınan cesaret ve enerjiyle savaşın kazanılmasını sağlar. Bu nedenle Nezahat Hanım Onbaşı rütbesini de alır.
Bunun gibi birçok Türk kadınlarının Nezahat Onbaşı gibi Çanakkale Savaşları’nda, Mücahide Hatice Hanım, Zeynep Mido Çavuş, Hemşire Erica, Wanda Zembrazuska ve romanlara konu olan Safiye Hüseyin Elbi’dir.
Bu kahraman Türk kadınları ya bizzat cephede bulunarak ya da kendileri gibi isimlerini bilemediğimiz bir çok kadın kahramanlarla; cephe gerisinde, askere elbise, orduya çadır dikme, fırında ekmek, aş hanede yemek pişirme ve mermi imal etme ve cephelere mermi taşımada ve hastanelerde hemşirelik yapma gibi pek çok unutulmaz ve yerleri doldurulmaz hizmetleri olmuştur.
Bu vesile ile eli kına görmeden kanı gören eli öpülesi bütün şehit ve gazi annelerimizi bize namusumuzla namuslu, dinimizi de müslümanca yaşayacağımız bu vatanı emanet eden ecdadımızı, canlarını vererek vatanımızı bize bırakan başta Çanakkale bütün rahmetle minnetle şükranla yad ediyor ruhları şad makamları cennat olsun… El-Emine emanet olunuz….
Mehmet Yılmaz/Keh Ditib Camii Din Görevlisi

Karlsruhe din hizmetleri Ateşemiz Sayın Mustafa Akpınar ile Röportaj
Değerli okurlarımız malumunuz olduğu üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da Kutlu Doğum Haftasını idrak etmiş bulunmaktayız. Allah Resulü’nün doğumu vesilesi ile Almanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile bu sayımızda T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Sayın Mustafa AKPINAR Hocamızla yapmış olduğumuz röportajı yayınlıyoruz.
BH: Sayın Hocam; Yoğun mesainiz arasında bu röportaja vakit ayırdığınız için Baden Haber okurları adına teşekkür ediyoruz. Kutlu Doğum Haftasının bu yılki ana teması Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet. İstedik ki sizinle bu bağlamda samimiyeti konuşalım. Sayın Hocam nedir samimiyet?
MA:Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlayalım sohbetimize. Rabbimize hamd, Efendimiz (sav)’e salat-ü selam olsun. Öncelikle Kutlu Doğum Haftası nedeni ile düzenlenen programlara yoğun ilgi göstererek Hz. Peygamber’e olan samimiyetini gösteren tüm kardeşlerimi samimiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum.
MA:Maalesef İslami ve insani değer ve yargıların hızla aşındığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Modern çağda insanın en büyük sorunlarından biri de “samimiyet” sorunudur. Samimiyet, maskelemediğimiz tavır ve davranışlarımızdır. Açık ve net olmaktır, gizlenmemektir. Zaten kendimizi büsbütün gizleyebileceğimiz bir yer de yoktur. Din samimiyettir, samimiyet demek ihlâs demektir. İhlâs ve samimiyeti konuşmak aslında maneviyatımızı konuşmak demektir. Manevi çekaptan geçmemiz demektir. Manevi hastalıklarımıza şifa aramak demektir.
BH: Neden samimiyet ve ihlas bu kadar önemlidir?
MA:Samimiyet ve İhlas üzerinde hassasiyetle durulması ve uygulanması gereken iki kavramıdır. Çünkü ibadetlerimizin kabul olmasında ve sosyal hayatımızın sağlıklı yürümesinde ihlâsın ve samimiyetin özel bir yeri vardır. Rabbimiz tarafından Kur’an-ı Kerimde birçok ayet-i kerime ile müminlere ihlâslı ve samimi olmaları emredilmiştir. Ayrıca peygamberimizin; “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak O sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” hadis-i şerifi de işlerimizde ihlâslı ve samimî olmayı ifade eder.
BH: Peki Sayın Hocam samimiyetin çerçevesini nasıl çizebiliriz?
MA:Bu çerçeveyi sevgili Peygamberimiz çok net olarak çizmiştir. Şöyle ki; Hz. Peygamber (sav) üç defa “Din, samimiyettir.” diye buyurunca, orada bulanan ashabdan bazıları; “Ya Resûlellah! Din, kime karşı samimi olmaktır?” diye sordular. Efendimiz de şöyle cevap verdi: “Allah’a karşı samimi olmaktır, Kitabına karşı samimi olmaktır, Resulüne karşı samimi olmaktır, Müslümanların önderlerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır.” Görüldüğü gibi samimiyet hayatımızın her alanında ve her anında var olması gereken bir haslettir.
BH: Samimiyet Müslümana ne kazandırır, samimiyetten yoksun olmak ne kaybettirir?
MH:Rabbimizin, Lokman Suresi 22. ayetindeki “Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.” Buyruğundan yaptığımız her bir samimi işin neticesinin Allah’a ulaştığını öğrenmekteyiz.Furkan Suresi 23. Ayetindeki “Yaptıkları ne varsa yerle bir etmişizdir.” ilahî fermanı da samimiyetten yoksun yapılan amellerin Rabbimizin katında hiçbir değer taşımadığını ifade eder.İhlâs ve iman arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Peygamberimizin “İhlâs, kalbe ait bir ameldir” sözü ihlâs ve iman arasındaki yakın ilişkiye işaret eder. Dolayısıyla ihlâs ve samimiyete zarar veren her bir tutum ve davranışın imanımızla ilgili bir sorun oluşturduğunu bilmemiz gerekir. Bu da konunun ciddiyet ve hassasiyetini göstermek için yeterlidir.
Günlük hayatımızda da samimi olmamız gerektiğini anlatan şu tarihî hatıra ne kadar samimi olmamız gerektiğine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Cerirb.Abdillah, kendisine bir at satın almasını kölesine emretmiş. O da 300 dirheme bir at satın alarak parasını ödemek için atla birlikte sahibini de Cerir’e getirmişti. Cerir atı beğenmiş ve sahibine: “Senin atın 300 dirhemden fazla eder, onu 400 dirheme satar mısın?” demiş. At sahibi, “Bu sana kalmış bir şeydir ey Cerir!” demiş. Cerir: Senin atın bundan da fazla eder. Onu 500 dirheme satar mısın?” demiş ve tekrar “Senin atın bundan da fazla eder” diyerek her defasında 100 dirhem artırarak hayvanın fiyatını 800 dirheme yükseltmiş ve onu bu fiyata satın almış. Kendisine neden böyle yaptığı sorulunca; “Çünkü ben Rasulullaha, her müslümana karşı samimi/dürüst olmak üzere biat ettim” demiştir”
BH: Samimiyet demek ihlâs demektir dediniz. İhlâsı biraz açabilir misiniz?
MA:İhlâs kelimesi, sözlükte, bir şeyi halis kılmak, halis olmak, özünü almak ve seçmek anlamına gelir. Dinimizde ise iman, ibadet, itaat, ahlâk, amel, dua gibi, her türlü dinî görevlerimizi yaparken, başkalarının beğenmesini, eleştirmesini ve kınamasını düşünmeden, sırf Allah rızası için, iyi ve samimî bir niyetle yapmaktır. İhlâs ve samimiyet karşılıksız sevgi ve saygı, gösterişten, dünyevi çıkar beklentisinden uzak davranış demektir. Yani tüm şaibelerden uzak durmak, söz, fiil ve davranışlarında samimi ve dosdoğru olmak demektir. İhlâs, samimi bir şekilde, sadece Allah Teâlâ’nın rızasını talep ederek iyilik yapmak, yegâne dost ve yardımcımızın yalnızca Allah Teâlâ olduğunu düşünerek O’na kulluk etmektir. İhlâs, kulun açıkta yaptığı ile gizli yaptığının birbirinden farklı olmamasıdır.
BH: Sayın Hocam tam bu noktada şunu sormak istiyorum ihlas ve samimiyet zahir ve batın ile ne kadar alakalıdır?
MA:Bu konuyu tasavvuf büyüklerinden Abdü’l-Aziz Debbağ Hazretlerinin tesbiti ile açıklayalım. Abdü’l-Aziz Debbağ Hazretlerine göre dört grup insan vardır.
Birinci kısım insanlar; Zahiren ve batinen Allah’la beraberdir. Maddenin, zevk ve sefanın, mal ve servetin kuşatması altında bulunan günümüz insanının bu sınıfa dâhil olması oldukça zordur.
İkinci kısım insanlar ise; Zahiren ve batinen Allah’tan başkalarıyladır.
Üçüncü kısım insanlar da; Zahiren Allah’la beraber, fakat batınen Allah’tan başkalarıyladır. Bu gruptaki insanlar şeklen ibadette, ruhen gaflettedirler. Yaptıkları ibadet onları Allah’a götürmez. Bunlar riyakâr kimselerdir. Kabuk müslümandırlar. İbadeti adetleştirenlerdir. Bunlar şeklen İslama girmiş, fakat İslam bunların kalbine girmemiştir. Bunlar münafıklardır. İhlâs ve samimiyetin hiç bir izini taşımazlar. Bunlar Hz. İsa’nın: Badanalı mezarlar diye tarif ettiği kimselerdir.Kendisinde münafıkların listesinin bulunduğu tek sahabi olan Ebu Huzeyfe'ye bir kişi "ben nifaktan korkuyorum" der. Hz. Huzeyfe (R.A) :"Eğer münafık olsaydın, nifaktan korkmazdın. Çünkü münafık nifaktan emindir" der.Mesele, bu soruyu kendimize sorabilmemizdir. Ben tam manasıyla iman sahibi miyim? Unutmayalım ki emin olmak şeytandandır ve küfürdür. Hz. Ömer(R.A) bile münafıkların listesinde bulunup bulunmadığını yıllar sonra, korka korka Hz. Huzeyfe'ye sormuştur.
Dördüncü kısım insanlar ki; Zahirde Allahtan başkalarıyla, batınen ise Allah ile beraber olanlardır. Dışına bakarsın işte güçte, içi ise daima Hak Tealanın murakabesindedir. Bir an bile Allah’ı düşünmekten geri durmazlar. Ufacık bir günah dahi onlara ağır gelir, üzülürler. Bunlar kısaca halk içinde Hak’la birlikte olanlardır. Kısaca “El karda, gönül yarda.” olmaktır. Allah cümlemizi bu gruptan eylesin.
BH: Hocam o halde ihlâsın alametleri nelerdir?
MA:Bu sorunuza da Zinnun-i Mısri Hazretlerinin tesbiti ile cevap verelim. İhlasın üç alameti vardır. Bunlar; Övgü ve yergiyi aynı tutmak, yaptığı iyilikleri unutmak, işlediği sevabı gözünde büyütmemek. İşte basit gibi görünen bu detaylar kişinin ihlâsına delildir. Zünnûn-i Mısri’ye sorarlar: “İnsan Allah’ın halis kullarından olduğunu nasıl anlar?” Şöyle cevap verir: “İnsan bu durumu dört şeyle bilir; Rahatı terk edebiliyorsa, az da olsa elindeki imkânlar ölçüsünde verebiliyorsa, maddi durumunun kötüye gitmesi kendisini üzmüyorsa, övülmesi ya da kötülenmesi kendisi için eşitse o insan Allah’ın halis kullarındandır. Görüldüğü gibi ihlâs ve samimiyet bazı fedakârlıklar gerektiriyor.
BH: İhlas ve samimiyetimizi korumak, bu iki güzel hasleti hayatımıza hâkim kılabilmek için onlara zarar verecek her şeyden kaçınmamız lazım. Nedir ihlas ve samimiyetin düşmanı?
MA:Maddi virüsler nasıl ki vücudumuzu helak ediyorsa manevi virüsler de ihlâsımızı, imanımızı ve kalbimizi fesada uğratır. Nasıl ki maddi virüslerin aşısı varsa, manevi virüslerin de aşısı vardır. Nasıl ki maddi hastalıklarımızı tedavi ediyorsak manevi hastalıklarımızı da tedavi etmeliyiz. İnsanın dış görünüşünü önemseyip iç görünüşünü önemsememesi büyük bir aldanıştır. Dışı sağlam ama içi kurtlu bir cevizi kimse yemek istemez.
İhlas ve samimiyetin en büyük düşmanı riyadır. Riya; gizli şirktir, şirk ise ebedi cehennemliklerin en büyük vasfıdır. Riya, kara gecede, kara taş üzerindeki kara karıncanın ayak şamatasından daha gizli, daha zor fark edilebilen şeytani bir hastalıktır. Allah Rasulü bir hadisinde "Ümmetimin şirke düşmesinden korkuyorum. Gerçi onlar, puta, aya, taşa tapmazlar. Ancak amelleri ile riyakarlık yaparlar" buyuruyor. Bu hadiste gösteriyor ki cahiliye döneminin şirki puta tapmaktı, modern dünyanın şirki ise riyadır. Riya biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki tür olarak değerlendirilir. Riyanın büyük olanı, kulun Allah’a taatte insanları murad etmesi, Allah’ın rızasını hiç gözetmemesidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) riyayı tarif ederken: “Allah’a taati sırasında insanları kastederek amel yapmandır.” ( Müslim) Şirk-i hafi olarak değerlendirilen riya, kalbin derinliklerinde sinsi bir marazdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.): “Şirk, karanlık gecede Safa tepesinde yürüyen kara karıncanın ayak sesinden daha gizlidir.” hadisiyle bu gerçeği ifade buyurmuştur. Bu derece gizli ve sinsi olan şey, ancak engin basiretle, uyanık bir kalp ile fark edilebilir. Hz. Peygamber’in şu hadisi bu konuda ayrıca dikkat çekicidir: “Kıyamet günü riyakâra, halkın gözleri önünde şöyle seslenilir: Ey riyakâr! Ey kandıran şahıs! Senin amelin boşa gitti, ecrin silindi. Git, kim için amel yaptıysan sevabını onlardan iste.” Tabiki bu hastalığın tedavisi vardır. Riyanın tedavisi ihlasa ermeye çalışmakla olur. Çünkü ihlas, kulu riyadan koruyan bir zırhtır.
BH: Hocam, riyakârlığın alameti nedir?
MA:Hz. Ali Riyakârın dört alameti vardır buyurur. Bunlardan ilki; Yalnız kalınca amellere tembellik gösterir, ikincisi; Halk arasında neşelidir, üçüncüsü; övülünce amelini artırır, dördüncüsü ise; Yerilince amelini azaltır.” İşte bu dört alamet bizlerde eğer varsa derhal ihlasa ve samimiyete sarılmalı ve en kısa zamanda bu riya hastalığından kurtulmalıyız.
BH: İhlâsın düşmanı sadece riya mıdır, yoksa başka düşmanları da var mıdır?
MA:Elbette ihlas pek çok manevi düşmanları vardır. Bunlardan biri Hubb-u Cah yani makam mevki sevgisi, itibar sevgisi, methedilmeyi sevmektir. Bu konuda Allah Rasulü “Şöhret ve makam sevgisinin insana verdiği zarar, koyun sürüsüne saldıran bir kurdun o sürüye verdiği zarardan daha çoktur’’ buyurarak şöhret ve makam sevdasının ne kadar zararlı olduğuna dikkat çekmiştir. Bir diğer düşman ise; Kibirdir. Kibir; insanın kendisini yeterli görmesidir. Tevazu ise kendini muhtaç görmesidir. Şeytanın cennetten kovulma sebebi kibirdir. Peygamberimiz; “Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse de cennete giremez.’’ buyurarak kibirin zararını bu şekilde tarif etmişti. Hz. Peygamberden bir diğer rivayette ise “Üç şey vardır ki insanı helake sürükler, üç şey de vardır ki, insan için kurtuluş vesilesidir. Helak eden üç şey: Cimrilik, heva heves, kendini beğenmedir. Kurtuluş vesilesi olan üç şey: Gizli açık her şeyde Allah mehabbeti ve mehafeti, fakirlikte de zenginlikte de istikamet içinde olmak, gazap anında da hoşnutluk anında da adaletten ayrılmamaktır.” Mükemmellik sadece Allah’a mahsustur. İnsan daima muhtaçtır. Bunu unutmamak lazım. Şu vecize bu konuyu çok güzel özetler:’’İnsanlar başaklara benzer; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler’’.
İhlas ve samimiyetin diğer düşmanları ise hasettir ve cimriliktir. Elmalılı, hasedi; başkasında bir nimet görmekten müteezzi olup onun zevalini istemektir, diye tarif eder.Müslüman onda var, bende niye yok diye sormaz, bende var onda niye yok diye sorar. Hasedin tedavisi; ilim, ihlas ve ameldir. Allah’ın verdiğine rıza göstermektir. Cimrilik ise Allah’ın kulun kendisine bahşettiği nimeti kardeşlerinden kıskanmasıdır. Kişide böyle bir hastalık varken ihlasa ermesi çok zordur. Unutmayalım, Allah’ın bize vereceği değer, bizim onun için yapabileceğimiz fedakarlıkla doğru orantılıdır. Cimrilik sadece malda değil sevgide, merhamette, ilimde olabilir.
BH: Efendim bu anlamlı sohbetin sonuna gelmişken, röportajımızı okuduklarında müstefid olacaklarından emin olduğum okurlarımız için konuyu toparlamak babından neler söylersiniz?
MA:Baştan beri anlattığımız ihlas ve samimiyeti iç dünyamızda ve dış dünyamızda aynı derecede uygulayabilmek gerçekten zordur, fakat içinde yaşadığımız bu asırda zahirimizi ve batınımızı bir yapmak hayatımıza, ibadetlerimize kalite katarak yaşantımızı hak ettiğimiz bir manevi ortamda sürdürmemizi sağlayacaktır. Öncelikle iç dünyamıza sonra yuvamıza, sonra da çevremize bir huzur ve lezzet katacaktır. Okurlarımız da katılmak isterlerse ben burada kendimizi test etmek istiyorum. Ne kadar ihlaslıyım? Bu konuda kusurlarım var mı? Şu sorulara vereceğimiz cevaplar bizim ihlasımızın kalitesini ortaya koyacaktır. Kendimize bu soruları sorarak ihlas ve samimiyet derecemizi ölçebiliriz.
İbadetlerimi ve iyiliklerimi sırf ama sırf Allah rızası için mi yapıyorum?
Yalnızken yaptığım ibadetle halk arasında yaptığım ibadet arasında fark var mı?
Yaptığım iyilikleri hemen unutabiliyor muyum? Bana yapılan iyilikleri ne kadar hatırlıyorum.
Kendimize yapılan kötülüğü unutabiliyor muyuz?
Kusurlarımızı gizlediğimiz gibi iyiliklerimizi de gizleyebiliyor muyuz?
Başkalarının kusurlarını küçültüp kendi kusurlarımızı büyütebiliyor muyuz? Yoksa tam tersini mi yapıyoruz
Övülmek ne kadar hoşumuza gidiyor? Övgü ile yergiyi aynı görebiliyor muyuz?
Allah için ne kadar infak edebiliyorum?
Din kardeşimizi kendimize tercih edebiliyor muyuz? Yoksa önce ben, sonra yine ben, hep ben mi diyoruz?
Bizim için Allah’ın övgüsü mü daha önemli, yoksa kulların övgüsü mü daha önemli?
Unutmayalım; “Allah’ın kuluna verdiği değer, Kulun Allah’ın emirlerine verdiği değerle doğru orantılıdır.” ve yine unutmayalım ki; "İyi olduğun halde insanların seni kötü bilmesi, gerçekte kötü olup, iyi bilinmekten daha iyidir.
BH:Muhterem Hocam Kutlu Doğum haftası münasebetiyle çok önemli bir konuya işaret ettiniz. Rabbim sizden razı olsun. Değerli vaktinizden ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Allah Emanet olunuz.
MA:Ben de Baden Haber okurlarını ve tüm kardeşlerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyor hepinizi Rabbime emanet ediyorum.

Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, davet etmek,istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Dini terimde de dua, Allah’ın Yüceliği karşısında kulun acizliğini hal ile dil ile itiraf etmesi, sevgi ve saygı duyguları içinde Allahtan lütuf ve yardımını talep etmesi, dilemesi manasına gelir.
Bir başka deyişle, Dua kulluğun en kısa yoldan ifade şekli, Kulun kulluk ettiği makamdan kalbi ve lisani yollardan talep etmesidir.
’’Duanız olmazsa ne işe yararsınız’’ (furkan suresı 77)buyuruyor yaratıcı ‘’ tek kendisinden istenilen’’ (nisa süresi:1)mabudumuz. ‘’En güzel isimler Allahındır ona onunla dua edin’’.(Araf süresi:180 )
‘’ Şüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. Muhakkak Allah tektir, tek olanı sever. Kim o doksan dokuz ismi sayarsa veya ezberlerse Cenab-ı Hak onu Cennetle mükâfatlandırır."(Buharî, Tavihd, 12) “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin ...”(A’raf 55)
"Sabır ve dua müminin ne güzel iki silahıdır."(Kenzu'l-Ummal, III/272) yani her an koruma ve savunma alanı dahilindedir.
Dua ;illada bir olayla karşılaştığımızda ,derdimiz,sıkıntımız olduğu zaman, darda, tasada kaldığımız zamanda değil, nimetlere teşekkür için, bolluklar içinde yaşadığımız zaman, sıkıntılardan ifaket bulduğumuz zamanda da kulluğa yakışanı mabuduna teşekkür babından dua ile teşekkürü ifade edebilmektir .
Dua yaparken hangi halimizde sıkıntı varsa Yüce Allahın o sıkıntıyı hangi sıfatıyla telafi ediyorsa o ismi şerifini duamıza katarak dua yaparsak daha da güzel olur. Örenğin geçim darlığı çeken kardeşimiz; Ya Rezzak(rızık veren), Ya Fettah(hayır kapıları açan) deyip , rızık talep edebilir. Hastalığına şifa talep eden Ya Şafi(şifa veren)Sevgi talep eden Ya Vedüd (İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan seven sevdiren),Her hangi birşey talep eden Ya Kerim( Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi) bağışlanma dileyen Ya Gafur( Affı ve mağfireti bol, bağışlayan) ve ya dünya ve ahiret rahmeti merhameti dileyende.Ya Rahman( Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden )YaRahim( Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir)
Buna benzer nice isteklere cevap verecek Yüce Allah ,bizden kendisine yalvarmamızı hatta efendimiz diliyle"Cenab-ı Hak, duada fazla ısrar edenleri sever. "(Kenzû'l-irfân 57 )kendisine yalvarmamızı istemektedir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:“Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” zikr-i ce-mîlîne devam ediniz.” (Ebû Dâvud, Vitr 25) bir başka müjdeside şöyledir. “Eğer bir kul, Cenâb-ı Hakk'a bir hususda duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevâb yazılır.” (Kenzû'l-irfân 57 ) NESİLLERİN korunması ve sürdürebilmesini de duayla pekiştiriyor."Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbuldür." (Keşfü'l-hafâ, 1/495)
Peki Beddua varmı?
‘’Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve âhirette lânet etmiştir.’’(Ahzab 57)
Yani eğer elem,sıkıntı,söz dokunduğu makam Allahın ve efendimizin veya mazlumun gönlüyse o mutlaka cezasız kalmaz. Bir hadis-i şerifte’’Zâlim âmirlere, fâsıklara ve sünnetimi yıkan bid'at ehline Allah lânet etsin!’’ (Deylemî) tabiki bir kişi haksız yere bedua ederse efendimizin buyurduğu gibi ‘’Bir kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner’’ (Beyheki)
Buna rağmen yine de bedduayı sıksık kullanmamalı nefsi veya dünyalık çıkar veya öfkeden dolayı yapılmamamlı şayet yapılırsa kabul saatine raslarda sonra kendimiz pişmanlık duyarız.
“Kendinize beddua etmeyiniz; çocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir.” (Müslim, Zühd 74)
“…Mü'mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir." (Müslim, Îmân 176, 177)"Lânetçiler, kıyamet günü ne şefaatçi ne de şâhit olurlar." (Müslim, Birr 85) "Birbirinize Allah'ın lâneti, gazâbı ve cehennem azâbı ile lânet ve beddua etmeyiniz!" (Ebû Dâvûd, Edeb 45)
Sevgili Efendimizin müslüman tarifi "Olgun mü'min, yerici, lânetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz." (Tirmizî, Birr 48) ve Yüce Rabbimizin biz müminleri Kur’anı Kerimdeki o enfes tanımıyle Müminler değil sadece kendilerine kendilerinden önce de iman eden din kardeşlerine de “, Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önceki inanan kardeşlerimizi bağışla.”( Haşr 10) diye dua ederler. En Emine EL-EMİNE Emanet olunuz.
Mehmet YILMAZ/ Kehl Ditib Camii Din Görevlisi

Değerli dostlar, Allah ü Teala insanoğlunu yaratılmışların en değerlisi ve sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Bizi kuşatan en yakın sosyal çevre, ailemiz ve akrabalarımızdır. Bu sebeple dinimizin önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de akrabalık bağlarının gözetilmesidir. Ailevi huzurun korunması, dünyada yaşamaktan zevk almamız ve hayatımızın huzurla geçmesi, akrabalık ilişkilerimizi canlı tutmamızla mümkündür. Bu sebeple Müslüman olarak bizler, başta akrabalarımız olmak üzere, birlikte yaşadığımız insanlarla samimi ve dürüst ilişkiler içerisinde olmak zorundayız.

            Hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de hadis-i şeriflerde bu hususta önemli uyarılar ve müjdeler vardır. Ayet-i kerîmede  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Akrabaya, yoksula, veya yolda kalmışa hakkını ver. Allah’ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte bunu yapanlar kurtuluşa erenlerdir”. Nisa sûresinin 36. âyetinde ise şu önemli emirler yer alır: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, emriniz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”

             Allah Teâlâ Peygamber Efendimiz’e tebliğ görevini yüklerken, “Önce yakın akrabanı uyar”  buyurmuştur. Bu âyet-i kerimenin bize yüklediği görev çok açıktır. Her müslüman önce kendi yakınlarından başlamak suretiyle eş, dost ve akrabalarını zaman zaman ziyaret edecek, dertleriyle ilgilenecek, bu vesileyle gerektiğinde iyiliği tavsiye ederek ve hataları konusunda uyararak onları Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya davet edecektir. Bu tür  dostane ikazlara, aydınlatmalara hepimizin ihtiyacı var.

             Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) birçok hadisinde, akrabalık hukuku ve âdâbı konusunda bizlere önemli mesajlar vererek şöyle buyurmuşlardır: “Akrabayla ilgisini kesen kimse cennete giremez”. “Allah’a ve âhiret gününe inanan akrabasını gözetsin” . Bir başka hadisi şeriflerinde ise: “Fakire yapılan yardımın sevabı bir, akrabaya yapılanınki ise iki kattır; biri yardım sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır”  buyurdular.

Sahabeden bir zat Peygamber Efendimiz’e gelerek, “Ya Resûlallah! Bana öyle bir şey söyleyiniz ki onu yapınca cenneti  kazanayım, cehennemden de uzak kalayım” diye bir talepte bulununca Sevgili Peygamberimiz kendisine, “Allah’a kulluk eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, varsa zekatını verirsin; sıla-i rahm yaşatırsın, yani eş dost ve akrabanı ziyaret edersin”  buyurdular.

Yukarıda açıklamış olduğumuz bilgiler ışığında akraba ilişkileri açısından yapmamız gerekenleri şu maddeler halinde zikredebiliriz.

-Akrabalık bağında en öncelik ana-babaya aittir. Bu sebeple Rabbimizin emri ve Sevgili Peygamberimizin tavsiyeleri olan ana-babaya iyilik en temel davranış şeklimiz olmalıdır. Çünkü ana-babaya itaat farz, onlara isyan ise büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Unutmayalım ki, ana-babaya iyilik ve itaat kişiye çok büyük sevaplar kazandıracaktır.

-Akrabayı koruyup gözetmek, arada bulunan sıla-i rahim dinin temel esaslarındandır. Cennete girebilmenin ve cehennemden kurtulmanın yollarından biridir.

-Akrabalık ne kadar uzak olursa olsun (ister ana ister baba tarafından) akrabalık bağı korunmalı ve akrabalarımıza karşı iyi davranmalıyız.

-Yapacağımız bütün güzellikleri ilk önce akrabalarımıza ulaştırmalıyız. Sadaka vereceksek önce onları tercih etmeli, himaye edeceksek önce onları himayemiz altına almalıyız. İyilikleri emretmek ve kötülükleri nehyetmeyi öncelikle akrabalarımızdan başlamalı, doğru bildiklerimiz onlarla paylaşmalı, onların yanlış yollara sapmamalarına elimizden geldiği kadar yardımcı olmalıyız.

-Akrabalarımız içerisinde bizlere iyi davrananlar olabileceği, bizlere sıkıntı verebilenler de olacaktır. Akrabanın iyiliğine karşı iyilik göstermek güzel olsa da yeterli değildir. Bizlere sıkıntı çıkaranlara karşı ise affedici olmalı, onların da yapmış oldukları hataların neler olduğunu kendilerine hissettirmek suretiyle yardımcı olmalıyız.

-Ziyaretleşmek akrabalık bağının devam etmesine en büyük vesiledir. Bu sebeple aramızdaki samimiyeti artırmak için ziyaretleşmeleri unutmayalım.

-Akrabalık korunacak diye haram yollara da düşülmemelidir. Alkol almak, zinaya bulaşmak, adam öldürmek gibi dinen haram kılınan bütün yollar terk edilmelidir. Haram işlemede yardımlaşma, beraber olma, arada bulunan bağı gözetme diye bir husus söz konusu değildir.

Yüce Rabbim sevdiklerimizle beraber güzel bir hayat geçirmemizi, bizlere ihsan eylesin.(Amin) Allah a emanet olunuz.

                                                        Sebahattin Cengiz

                                                     Achern DİTİB Yunus Emre Camii D.G

ANKARA

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Muhabir: Sefa Şahin

ANKARA - SEFA ŞAHİN

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların "mana mevsimi" olduğunun altını çizdi.

Allah'ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.

"Üç aylar diye bir tanım yok"

Bodur, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde "üç aylar" diye bir tanımın olmadığını fakat Hazreti Peygamber hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı.

Sonraki dönemlerde üç ayların önemli bir yer edindiğini belirten Bodur, "Aslında Regaip Kandili ve diğer geceler, bayramın gelişini bizlere haber veriyor." dedi.

"Camilerde özel programlar yapılacak"

Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti:

"Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için."


İSTANBUL - MÜCAHİT TÜRETKEN

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mevlana'nın Moğol istilası ve Büyük Selçuklu Devleti'nin dağıldığı, insanların geleceğe dair ümitlerini yavaş yavaş kaybettikleri bir dönemde ortaya çıktığını belirterek, "Doğudan, batıdan ve kendi içinde savrulma yaşadığı bir dönemde Mevlana doğudan gelen bir hayat ışığıdır." dedi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın eserlerinde insan ve zaaflarına değindiğini bu yüzden her devirde insanların kendisinden bir şeyler bulduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana'nın Türkiye'nin, İran'ın, Tacikistan'ın ve Afganistan'ın sahip çıktığı bir gönül sultanı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hazreti Mevlana Afganistanlılar ilgilidir çünkü Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. İranlılar ilgilidir çünkü eserlerini Farsça yazmıştır. Biz ilgiliyiz çünkü bizim bu topraklarda büyümüş, bizim bağrımızda eser vermiş, Konya'da vefat etmiş buraya defin olmuştur. Tacikler de özellikle Farsça yazmış olmasından dolayı ilgilidirler." ifadelerini kullandı.

Mevlana'nın yaşadığı yüzyılın oldukça sıkıntılı bir dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"13. yüzyılda İslam coğrafyasında çok ciddi Haçlı istilalarının yürekleri dağladığı bir dönem. Hazreti Mevlana da o süreçte doğup büyümüş bir insan. Keza 13. yüzyıl içerisinde Hz Mevlana’nın ilerleyen dönemlerinde Anadolu’nun bir başka sıkıntısı vardır; o da Moğol istilalarıdır. Abbasi hilafetinin de siyasi gücünü kaybettiği ve halifelerin manevi otorite konumuna düştüğü bir yüzyıldır. Bağdat'ta bir Abbasi halifesi vardır ama İslam dünyasına hükmedecek gücü kalmamıştır. Büyük Selçuklu Devleti dağılmış Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Aynı devirde Anadolu Selçuklularının da taht kavgası yaptığı bir dönemdir. İnsanların geleceğe dair ümitlerini yavaş yavaş kaybettikleri bir dönemdir. Böyle bir dönemde insanlara ümit aşılayan onların gönüllerine yeni ufuklar açacak insanlar çok anlamlı ve önemlidir. İşte bu dönemde bu zamanda yani doğudan, batıdan ve kendi içinde bir savrulma yaşandığı bir dönemde Mevlana doğudan gelen bir hayat ışığıdır. İbn Arabi de batıdan Endülüs'ten gelen ve Anadolu topraklarında Osmanlının kurulmasında zemin hazırlayan önemli bir şahsiyettir. Alperenler dediğimiz Orta Asya kökenli Babıali Rıfai ve benzeri Yesevi dervişlerinin mevcudiyeti de Osmanlı sürecine önemli katkı sağlamıştır."

"Osmanlı Mesnevi okuyarak ve pilav yiyerek yaşadı"

Yılmaz, Mevlana'nın yaşadığı çağdaki tüm olumsuzluklara rağmen insanları hayata bağladığını ve ümide çağırdığını vurguladı.

Mevlana'nın Mesnevi'yi de bu haldeki sözlerle yazdığını belirten Yılmaz, "Kendisinin şiirlerinde ve duygularında coşku ve heyecan vardır. Her duygusunu tam olarak anlatamadığını ve kendisini anlayan insan sayısının çok az olduğunu sık sık vurgulamaktadır. Neyin şahsında insan-ı kamili anlatmaya çalışmıştır. 6 ciltlik Mesnevisi kendisinden sonra Osmanlılar için gıda kadar önemli bir eser olmuştur. Yahya Kemal, 'Osmanlı nasıl yaşadı?' diye sorulduğunda 'Mesnevi okuyarak ve pilav yiyerek' cevabını vermiştir." şeklinde konuştu.

"Herkes kendisine ait bir şeyler bulur"

Mevlana'nın insanları ve ihtiyaçlarını çok iyi tanıyan bir insan olduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevlana düşüncesi, insanı çok iyi tanıyan, insanın ihtiyaçlarını, zevklerini, hazlarını, zaaflarını bilen bir psikolog hazakatiyle insanın derdine deva olacak şeyler sunmaktadır eserlerinde. O yüzden Mevlana'nın söyledikleri hiç eskimez. Herkes orada gelecekle ilgili, evlatla, öfkeyle, hasetle, insani zaaflarla ilgili kendisine ait bir şeyler bulur. Örneğin cariye ve padişah hikayesiyle çağrışım psikolojisini anlatır. Çağrışım psikolojisiyle insanların ne kadar içindeki duyguların ölçülebileceği, anlaşılabileceğini ifade eder. Mevlana insana yatırım yapar, insanın değerli ve önemli olduğunu, onun zaaflarının, kabiliyetlerinin bilinmesinin yüksek bir anlamı olduğunu çok güzel ifade eden bir yapıya sahiptir. O yüzden de Mevlana'nın eserlerinin okuyucusu olmuş, her devirde şerhleri yazılmış. Osmanlı'da pek çok camide, tekkede Mesnevihanlık diye gelenek oluşmuş. Anlam ve mesaj değeri yüksektir."

"Peygamber değil ama kitabı var"

Yılmaz, Mesnevi'nin ikili yani kendi içinde kafiyeli iki mısradan oluşan nazım şeklinin adı olduğunu ve Kur'an'da da mesna diye sözler bulunduğunu bildirdi.

Mevlana Kur'an'ı Kerim'deki zahir-batıl ikili ilişkisini kendi şiirlerinde ifade ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mesnevi'nin yazımının 18 yıl sürdüğü ifade edilmektedir. Burada irşad üslubunda yaşadığı çağın insanlarının da ihtiyaç duyduğu gönül aşk ve ümit konularına ağırlık vermektedir. Her şeye rağmen dünyaya değer vermeyen zühti bir anlayışın da kurtuluşun temel felsefesi olduğunu Mesnevi'nin 19. beyitinde 'Koparırsan bağını ey oğul azat olacaksın, ne zamana kadar altın gümüş bağında kalacaksın. Altın ve gümüşün esiri olma onlardan bağını kopar, gerçek hürriyete eriş Allah'a kul olmaya bak. Dünyaya paraya altına, kadına kul olma' diyerek diyerek aslından Müslümanlara gerçek hürriyetin bunlardan kurtulmak, bunları aşmak olduğunu çok güzel ifade etmektedir. Abdurrahman el-Cami, Mevlana için der ki; 'peygamber değil ama kitabı var' Yani o kadar güçlü olduğunu ifade eder. Mesnevi'de 950 başlık vardır 50'si ayetlerden 53'ü hadislerden oluşur, diğerleri ise farklı hikayelerden oluşur. Temsili hikayeler vardır. Bu temsili hikayelerin de 3 önemli özelliği vardır: Vakaya, gerçeğe uygun mu, olmasına gerekene yani hedef gösteriyor işaret ediyor ve herkesin baktığı yerden bakmayı esas alıyor."

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Duisburg kentinde eylül ayındaki yangın faciasında evleri zarar gören ailelere yardımda bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Duisburg kentinde eylül ayındaki yangın faciasında evleri zarar gören ailelere yardımda bulundu.

Meiderich DİTİB Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen programda yangın mağduru ailelere biner avro yardım yapıldı.

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, DİTİB olarak her zaman toplumun iyiliği ve barışı için katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Alboğa, "Her gün daha da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı, Almanya’ya yakışmıyor." dedi.

Almanya'nın demokratik geleneğine hep destek sağladıklarını kaydeden Alboğa, şunları söyledi:

"Yaşanan acı hadiseler bizim öz karakterimizi ve sıfatımızı değiştiremez. Bizim özelliğimiz barış dininin mensubu olmaktır. Barış ve kardeşlik mesajlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Olayın bir an evvel açıklığa kavuşturulması ve faillerinin bulunması, mağdur aileler için büyük teselli olacaktır."

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Aydın da son dönemde camilere yönelik saldırıların artmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Almanya'nın Duisburg kentinin Meiderich semtinde 3 Eylül'de çıkan yangında Romanya vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, aralarında Türklerin de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Mesut Zeyrek

AA

Almanya'nın Beeck kabasında DİTİB'a bağlı Yeni Cami'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Beeck kasabasında, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı "Yeni Cami" törenle ibadete açıldı.

Cami bahçesinde düzenlenen tören, Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başladı. DİTİB Yeni Cami din görevlisi Yusuf Çiçek'in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, burada yaptığı konuşmada, camilerin insanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın gelişmesine katkı sunan mekanlar olduğunu belirtti.

Alboğa, "Öncelikle bu güzel mabedi daha da güzel hale getiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Camiler, insanların toplandığı, birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarının güçlendiği yerlerdir." dedi.

DİTİB derneklerinin Alman toplumu, belediye, yerel yöneticiler ve kiliselerle kaynaşmayı, dayanışmayı ve toleransı sağladığını dile getiren Alboğa, şunları kaydetti:

"Bu manada bütün İbrahimi din temsilcilerine eşit sorumluluklar düşmektedir. Son dönemlerde dünyanın gündemini meşgul eden mültecilere tamamen kardeşlik ve insani duygular çerçevesinde sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. İyilik, mutluluk ve insanlığın kardeşliği için el ele, kol kola vererek birlikte iyiliğe ve hayra hizmet etmek için derneğimizin gayretlerini takdir ediyorum."

Cami Derneği Başkanı Köksal Çankaya da 1982 yılında küçük bir cami derneği kurarak hizmet vermeye başladıklarını anlatarak, bugün de resmi açılışını yapma şerefine nail oldukları camiye maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan, caminin yapımı ve hayata geçirilmesinde emeği geçenler adına Çankaya’ya plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ilıkkan’ın yaptığı dua eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.

Siyasi parti ve kilise temsilcileri, çevre dernek yöneticileri, din görevlileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışın ardından katılanlar camiyi gezerek, ilk kez ibadet etme imkanı buldu.

Muhabir: Mesut Zeyrek

Değerli okurlarımız,


Ailenizle ve sevdiklerinizle beraber herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz...

Baden Haber / Freiburg

İnsanın var oluş sorgulaması, " Ben kimim?" , " Niçin yaratıldım?" , " Yaratanım benden ne istiyor?" gibi tarihin en eski sorularıyla başlar. Bu soruları tek bir soruda toplamak gerekirse o soru; " Hayatımın gayesi ne?" , " Yaşamımın gayesi ne?" olurdu elbette. Bu soruyu hayatının farklı dönemlerinde kendi kendine sormayan insan yok gibidir. Bu sorunun cevabını bulmak için kutsal kitabımız Kurân'ı Kerîm'e yöneldiğimizde ilk olarak; "Hani Rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti (Bakara Suresi 30. Ayet) ayetiyle, ilk insan olan Hz. Adem'in şahsında insanoğluna yani bize, hepimize " hilafet yani; halifelik misyonu" yüklendiğini öğreniyoruz.

 

İnsanın Hilafet ( Halifelik ) Misyonu 

İnsanoğlunun "halife" olarak yaratılması ne anlama gelmektedir? Ayette sözü edilen halifeliğin, siyasi hilafetle bir ilgisi bulunmamaktadır tabi ki. Bu sorumuzun cevabını da yine kutsal kitabımız Kurân'ı Kerîm'de buluyoruz. İnsanoğlunun arzdan / yerden (yani, topraktan) var edildiği ve yine orayı (yeryüzünü) imar etmekle sorumlu kılındığı  (Hud Suresi 61. Ayet) gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Üzerinde doğup yaşadığımız yeryüzü bütün insanlık olarak ortak dünyamız olduğu gibi; bedenlerimiz yani; gönül dünyamız da bireysel dünyamızdır. Her insan önce kendi gönül dünyasının halifesi olmakla sorumludur yani; kendi gönül dünyasını güzelleştirmekle, îmar etmekle sorumludur. Kendi kalbimizi ve gönlümüzü nefsin heva ve arzularından arındırıp, nefsânî ve şeytânî duyguların baskın olmasından kurtarıp; iman, sevgi ve merhametle îmar etmedikçe; yeryüzünün imarına gerçek anlamda katkıda bulunabilmemiz zordur. Çünkü dünyanın daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olabilmesi ancak insanın kaliteli bir insan olmasıyla mümkündür. Dünyayı imar etmek ve güzelleştirmek; muhteşem yollar, köprüler ve gökdelenler yapmakla değil, gönül yapmakla, gönülleri îmar etmekle mümkün olur. Tıpkı insan gibi yeryüzü de sevgiyle, merhametle ve iyilikle îmar edilir. Bugün yeryüzünde ki ekolojik denge bozukluklarının, çölleşmenin sebebi, yüreklerde ki çoraklık ve çölleşmedir desek yanlış olmaz. Aslında herbirimiz bu îmarı gerçekleştirebilecek imkan ve donanımda yaratıldık. Bize düşen, Rabbimizin lutfettiği bu nimetleri kullanarak, emanet olarak verdiklerininin kıymetini bilerek O'nun mülkünde, O'nun irade ve rızasına uygun bir hayatı sürdürebilmenin çabası içinde olmaktır. Unutulmamalıdır ki, insana Rabbi tarafından verilen " halife " özelliği, kulluk makamının unvanıdır. 

 

Kulluk makamından ne anlamlıdır?

İnsan başta olmak üzere yaratılmış her varlık yaratanın kuludur. Yaratılmış olmak aynı zamanda kul olmak anlamına gelmektedir. Bu anlamda bütün yaratılmış olanlar kuldur. Oysa insanın, " sadece Allah'a kulluk etmek " amacıyla yaratılmış olması ( Zariyat Suresi 56. Ayet ) kendi seçimiyle kulluk yapmaya yönelmesini, irâdî olarak Rabbine boyun eğmesini, bunun dışında bir seçenek tanımamasını ifâde etmektedir. Kulluk, tanımakla başlar. Rabbimiz Allah, hem indirdiği kitap ( Kurân'ı Kerîm ) ve hem de eşsiz olarak yarattığı evren ile bize kendini tanıtmaktadır. Hatta Allah, varlığının en büyük delillerini, mucizelerini bize, bizzat kendi üzerimizde göstermektedir ( Fussilet Suresi 53. Ayet ). Allah'ı, isimleri, yaptığı işleri ve özellikleriyle tanıyıp bildikçe, insanın hayret ve sevgisi artmakta; hayreti hayranlığa, sevgisi itaat ve ibadete dönüşmektedir. Tabi ki, Allah'a iman, itaat, ibadet ve sevgiyle yaşanılan bir hayatla; Allah'ı inkar ve isyanla yaşanılan hayat asla bir değildir. 

Allah'a yakın, bilge bir kişi torunlarına şöyle bir nasihatte bulunmuş:" Evlatlarım, öyle bir hayat yaşayın ki; Allah'ın sizi yarattığına değsin." Bu, gerçekten çok güzel ve manidar bir nasihat, öyle değil mi? 

Hayatımızın gayesinin bilincinde olmak, yaratılma amacımıza uygun bir yaşam sürdürerek Rabbimize dönüşümüzü tamamlayabilmek duasıyla...

 

Ali İhsan ÖTKEN 

DITIB Freiburg Mevlâna Camii Din Görevlisi 

 

Son haftalarda kamuoyunda DİTİB’e bağlı cemiyetlerde görev yapan imamlarla ilgili çeşitli iddialarda bulunulmakta ve buna dair eleştiriler yapılmaktadır. Gelinen noktada aşağıdaki açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirmek anlamında paylaşılması uygun görülmüştür.

DİTİB’in tutumu nettir, yöneltilen eleştirileri ciddiye almaktadır.

DİTİB, bu konunun tartışılmaya başlandığı andan itibaren iddialarla ilgili tutumunu ortaya koymuş, konuyla ilgisinin olmadığını, Birliğe bağlı hiçbir birimin kimseden gizli ve özel hiçbir bilgi istemediğini açıkça belirtmiştir. Yaşanan süreçte kamuoyunun ilgisi doğaldır. Ancak kamuoyunda iddiaların DİTİB ile ilgisini incelemeden sürekli Birliğimizi suçlayıcı tavır takınılması ve birçok alanda ilişkilerin dondurulması, kuruluşdan beri bu ülkede açık, mutedil, aklı ve barışı önceleyen, en büyük İslam dini cemaati olarak hizmet veren DİTİB’i ve cemiyetlerimizde fahri görev yapan yöneticilerimizi ve sayıları yüzbinleri bulan üyelerimizi üzmektedir.

DİTİB bütün dini inançlara ve dünya görüşlerine saygılıdır ve radikalizmden uzak bir anlayışı benimser

DİTİB bütün dini inançlara ve dünya görüşlerine saygılıdır.

Din hizmetlerinde Diyanet´in de temsil ettiği radikalizmden uzak güvenilir kaynaklara dayanan din anlayışını referans alır.

Bu nedenle cemiyetlerimizde görevli Diyanet imamların sunduğu din hizmetini radikalizme karşı güvence olarak kabul eder. DİTİB cemiyetlerinde aşırı Selefi ve radikal unsurların barınamadığı bunun açık tezahürüdür.

DİTİB İmamların amiri değildir, din hizmetlerini tüzüğüne uygun olarak Diyanet´in dini tecrübesi üzerinden sağlar.

DİTİB, imamlar konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili olarak, 15.12.2016 tarihli açıklamasında, imamların güven esasına dayalı din hizmet yaptığını, bu güveni sarsacak durumlar varsa buna izin verilmeyeceğini, söz konusu iddiaların inceleneceğini ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştur. DİTİB, partneri olan Diyanetten iddiaların vuzuha kavuşturulmasını talep etmiştir. İmamları gönderen ve onlardan sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hiç bir çalışanının başka kimsenin özel hayatını araştırma ve soruşturma veya yasal haklarını ihlal gibi bir davranış içinde olamayacağını, bu konuda ortaya çıkacak durumlarla ilgili Başkanlığın gerekli incelemeyi yapacağını vurgulamıştır.

Diyanet İncelemesi sonucu gereğini yapmıştır.

Diyanet İşleri başkanlığı gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmış ve “Esasen Avrupa ülkelerini ilgilendirmeyen bir yazı bağlamında bazı din görevlilerinin yetki aşımında bulunduğunun tespit edildiğini, Alman kamuoyunda Başkanlık ve din görevlilerine yönelik olumsuz algı oluşturulması ve kırk yıldır devam eden güven ve samimiyete dayalı ilişkilerin zedelenmemesi için bu din görevlilerinin Almanya’daki görevlerine son verilmesini” uygun görmüştür

DİTİB benzer durumların tekrarlanmaması için kendi içinde yapısal değişiklik dahil ne tür tedbirler alınabileceğini değerlendirmektedir.

DİTİB de kendi kurumsal değerlendirmelerini Eyalet birlikleri ve cemiyetleriyle yaparak ne tür tedbirler alınabileceğini ve teşkilat yapısında ne tür iyileştirmeler yapılabileceğini müzakere etmektedir. Yakın tarihte gerçekleşecek olan Genel Kurulunda bu çalışmalar geniş şekilde değerlendirilip somutlaştırılacaktır. Bunun yanında DİTİB, imamlara yönelik eğitim çalışmalarının neler olabileceğini, Almanya’da görev yapan imamların hizmet ilkelerini netleştirilerek bu ilkelere titizlikle uymaları, böylece din hizmetinin devamının sağlanması için neler yapılacağı hususunu Diyanet ile görüşmektedir. Değerlendirmeler sonucunda güvene dayalı ilişkinin devamını sağlayacak ve DİTİB’in yapısını daha da güçlü hale getirecek esaslar noktasında buluşulacağına inanıyoruz.

DİTİB gelecekte benzer tartışmaların yaşanmamasını kararlı bir şekilde takip edecektir.

DİTİB, benzer tartışmaların gelecekte yaşanmaması için gerekeni kararlı bir şekilde yapacak, hatalı davranışlara müsamaha ve müsaade etmeyecektir. DİTİB olarak Almanya’da Müslümanlara yönelik din hizmetinin hiçbir kişi veya grup tarafından politik ve ideolojik yönden istismar edilmeden hukuk çerçevesinde ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde en etkili ve doğru bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade ediyoruz.

DİTİB Federal Birlik

 

Mosbach Türk Okul Aile Birliği ve DİTİB Derneği tarafından Mosbach Camii salonunda “Ailede Din Eğitimi” konulu konferans düzenlendi. Eğitimci Atilla Kutlu’nun verdiği konferans, zengin içeriğiyle dikkat çekti ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
Kutlu, konferansta yaptığı konuşmada; din eğitimini evlatlarımıza niçin, nasıl ve ne zaman vermemiz gerektiğinin önemini belirtti. Çocuğumuzun, “Allah nerede? Allah’ı neden göremiyoruz? Allah babam kadar güçlü mü?” sorularına nasıl cevap verilmeli? K.Kerim, namaz, oruç, kurban, cennet, cehennem ne zaman ve nasıl öğretilmeli? konularını güzel örneklerle açıkladı. Din eğitiminde bebeklikten-ergenliğe kadar yapılması gerekli özgün yöntem ve teknikler sundu.
Katılımcılar, öncelikle gençlerin ve anne baba olan herkesin mutlaka dinlemesi gerekli olan bir konferans olduğunu belirttiler. Kutlu, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi ve çocuklarımızın manevi açlığını gidermek için bu gibi konferansların çoğalması gerektiğine vurgu yaptı. İstenilen yerlerde derneklerin talebi üzerine konferans verildiğini belirten Kutlu, daha önce de Alpirsbach, Hausach, Münih-Germering ve Rottweil’de konferans vermişti.

Atilla KUTLU / İslam ÇAM
Schramberg Türkçe Öğretmenleri