BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Teröre Karşı Ortak Bildiri

BADEN-HABER
Typography

İslam Dini Cemaatlerinin (Teşkilatların) ve Göçmen Sivil Toplum Kuruluşlarının
Ortak Açıklaması
Köln, 09.01.2015: Paris’teki terörist saldırı hepimizi ve özellikle Müslümanlar olarak
bizleri derinden üzmüştür. İnsanların öldürülmüş olması, insanların ve bütün bir ülkenin
yaralanması İslam’la veya dindarlıkla bağdaştırılamaz. Bizler ancak bu saldırıları kesin bir
dille telin etmekle kalmıyor, bilakis bu tür olayların insanları yıldırtması veya ayrıştırması
yerine birbiriyle kenetlenmesi için çağrıda bulunmak istiyoruz. Böylece İslam’a ve her türlü
medeni çabaya da iftira edilmiştir.
Bu terör saldırısından sonra acı, üzüntü ve öfke her ne kadar derin ise de Müslüman,
Hıristiyan Yahudi veya hangi inançtan olursa olsun bu tür terör saldırıları sonrası kimsenin
umumi bir zan altında bırakılmaması için hep beraber gayret etmemiz gerekmektedir.
İbadethanelerin ve kurumların toplumsal koruma altına alınarak intikam alınma yerleri veya
taşkınlıkların yapıldığı yerler olmaması için çaba sarf etmemiz gereklidir, çünkü böylesi
saldırılar yine suçsuz kişilere yönelik olacaktır.
Dünya çapında ve kapımız önünde artmakta olan terör saldırıları, savaşçı mücadeleleri ve
çatışma yumakları, terör ve şiddet sarmallarının korkunç kareleri hafızalarımıza
kazınmaktadır. Bu da bizlerin şahıs, dini cemaat ve toplum olarak ne kadar hassas
olduğumuzu ve bundan hareketle ortaya çıkan sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır.
Tarih ve günümüz bize maalesef her toplumun ve her dinin hem içteki kendi mensuplarına
hem de dıştaki kişilere yönelik bu konunun üzerinde durulması gereken fanatikleri ve
şiddete eğilimli aşırı müntesipleri bulunduğunu öğretmektedir. Ancak, bu gündemi
belirlememelidir ve basit hesaplarla tek bir dine, bir dini cemaate veya bir millete
indirgenerek adaletsizlik ve haksızlık yapılmamalıdır. Basmakalıp yaklaşımlar, genellemeler
ve karalamalar sadece teröristlerin işine yarayacak, toplumsal gerginlikleri meydana
getirecek ve güçlendirecektir.
Toplumsal birliktelik, ancak demokrasiye uygun mutabakatlar temeline dayanırsa, anlayış,
dayanışma, kabullenme ve karşılıklı saygı ile birbirine yaklaşılması durumunda
gelişebilecektir.
İmza eden kuruluşlar:
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
İslam Kültür Merkezleri Birliği (İKMB)
Almanya İslam Konseyi (Islamrat – İR)
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (Zentralrat – ZMD)
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)
Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)
Avrupa Ehlibeyt Alevi Federasyonu
Almanya Alevi – İslam Birliği (AAİB)
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)
Avrupa Türk Caferiler Birliği
Türk-Alman Yazarlar Birliği (TAB)
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD – NRW)
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)

BH-Yaşar Sekban/Köln