BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Milli Kimlik İçin Çanakkale Manevi Kimlik icin Mekke ve Medine - 2

TARİH
Typography

KÂRINI KİM İSTEMEZ !

Hepimize bir soru sorsalar deseler ki: ‘’senin ürettiğin her mamülün müşterisi hazır, istediğin kadar  üretebilirsin, kalitesine göre fiyatını 1’e 1’den tut’ta 1’e 700’e, binlere kadar karşılık veren var, ne yaparsın’’? deseler Ne yaparız?

Hangi akıllımız gece gündüz o müşteriye mal üretmeye çalışmayız ve de gönlünü hoşnut etmeye azami gayreti göstermeyiz, en yakınımıza ve hatta soy bakımından da en yabancıya aynı gayretle çalışmayı teşvik ve telkinde bulunmayız,bulunuruz elbette. Çünkü  Nisâ sûresi  85’te “Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa, iyiliğin sevabından ona pay vardır.” Buyrulurken ve sevgili peygamber efendimiz de ‘’ "Hayırlı bir işe ön ayak olan kimse, onu yapan gibi sevap kazanır" (Tirmizî, İlim 14) buyurmuşlarken. Hepimiz akıllıyız bunu böyle olacağına inanıyorsak ki inanıyoruz. O zaman ne duruyoruz imalata hızla devam edelim sermayemizi, azığımızı kazanalım, cennetimizi kendimiz hazırlayalım.

Tevbe süresi ayet 111’de’’ Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır’’...yani bedenen ve ruhen yapılanların,maddeten ve manen yapılanların müşterisi hazır,müşteri bizatihi Yüce Allahtır. Sonsuz  kudretten sonsuz yerde sonsuz ikramda bulunacağını kayıtlı,senetli, şahitli vaad ediyor. Ve bunu değişik ifadelerle ayrı ayrı makam ve mekanlarda tekrarlıyor. Bakara 245’te ‘’ Allah'a, kat kat karşılığını arttıracağı güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur? Allah hem darlaştırır, hem bollaştırır; O'na döneceksiniz’’. Neml  süresi 89’te  ’’Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler’’buyrulmaktadır.

                Hazret-i Ebû Bekir`in halifeliği sırasında Medine`de büyük bir kıtlık başgöstermişti. Halk ekmek yapmak için bir buğday tanesini bile bulamaz olmuştu. Bu durumu gören Medineli tüccarlar, ellerindeki bütün parayı buğday alıp satmaya yatırmışlardı. Hazret-i Osman da bu arada Şam`a bir ticaret kafilesi göndermişti. Oradan yüz deve yükü buğday satın alarak Medine`ye getirtmişti. Bu miktar, halkın buğday ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilirdi. Bâzı tüccarlar derhal Hz. Osman`a müracaat ettiler. Şam`dan getirttiği bu buğdayı satın almak istediler. Buğdayın bir mennesine (5 kilo 12 gram ağırlığındaki bir ölçü birimi) 4 dirhem veriyorlardı. Fakat Hz. Osman, tüccarların verdiği fiyatı az buldu. "Sizden fazla veren var," dedi ve buğdayını hiç kimseye satmak istemedi. Tüccarlar bu durumda teklif ettikleri fiyatı arttırdılar. Fakat yine Hz. Osman`dan "Sizden fazla veren var" cevabını aldılar. Nihayet buğdayın bir mennesine 7 dirhem vermeye bile râzı oldular. Bu, verebilecekleri en son ve en yüksek fiyattı. Fakat Hz. Osman`ın ağzından "Sizden fazla veren var" sözünden başka lâf çıkmıyordu. Bâzıları onun bu tutumunu, fırsat düşkünlüğüne ve çok kazanmak hırsına veriyordu. Halk şiddetli ihtiyaç içinde kıvranırken, onun böyle davranmasını kendisine hiç yakıştıramıyordu. Nihayet mes`eleyi Halife Hz. Ebû Bekir`e anlatmaya karar verdiler. Ondan, Hz. Osman`la aralarını bulmasını isteyeceklerdi.

Halifenin huzuruna çıkarak, durumu olduğu gibi anlattılar. Hz. Ebû Bekir anlatılanları sonuna kadar dinledi. Ve onlara: "Bu işte bir gariplik var," dedi. "Bana öyle geliyor ki, siz Hz. Osman`ın sözünü iyi anlayamadınız. O, Resûlüllah`ın dâmadı ve Cennet`te arkadaşıdır. Halkın ihtiyacını fırsat bilip ondan kâr ve çıkar elde edecek kimse değildir. Böyle davranışının mutlaka bir hikmeti vardır. Haydi, beraber gidip mes`eleyi bizzat kendisinden öğrenelim."

Hep birlikte Hz. Osman`ın yanına vardılar. Hz. Ebû Bekir tüccarların anlattıklarını Hz. Osman`a söyledi. Ondan, niçin malını verilen fiyata satmadığını sordu. Hz. Osman`ın bu suâle cevabı şaşırtıcıydı:"Ey Resûlüllah`ın halifesi! Bunlar benim bir menne buğdayımı 7 dirheme satın almak istiyorlar. Yani, bire 7 veriyorlar. Halbuki, ben onu, bire 700 veren birine satmak istiyorum. Yüce Allah, her bir hasenata karşılık 700`e kadar ecir ve mükâfat vereceğini va`detmiyor mu? Al-i imran süresi 261 de’’ Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O herşeyi bilir.’’buyururken  Böyle kârlı bir ticaret varken, ben ne diye malımı onlara satayım." Hazret-i Osman`ın bu cevabı üzerine, tüccarlar derin bir düşünceye daldılar. Onun hakkında kötü düşünmekle ne kadar hatâ ettiklerini anlamışlardı. Hz. Osman, bundan sonra 100 deve yükü buğdayının hepsini de Medine halkına sadaka olarak dağıttı. Fakir ve yoksulların yüzünü güldürdü. Şehirdeki kıtlık da böylece büyük ölçüde giderilmiş oldu.

Yani dinimiz yaşanılacak kadar kolaydır, zor değil, sadece neyi alıp neyi satmak istediğine bağlı malını, ibadetini Allaha satabilecek kalitede mi? Bu günde yaşadığımız toplumda veya memleketimizde ya da dünyanın bir yanında bizim sadakamıza zekatımıza,şefkatimize yardımımıza,desteğimize ihtiyaç duyan sayısız din kardeşimiz ,insanlık kardeşlerimiz var. Kim istemez peygamberlerle arkadaşlarıyla cennette birlikte olmayı. Tabiki  hepimizin arzusu bu doğrultudadır.

Unutmayalım üç ayların manevi şefkati ve merhamet sağanağı içerisindeyiz. Bizim de manen muhtaç oluşumuz aşikarken biz de rahmet deryasına dalarak Allahın rızasını kulluk yaparak talep edelim. Bizimle  birlikte bu mubarek aylar hürmetine bir kardeşimizi de Allaha kullukla buluşturalım evlerimizde her gün en az bir ayet bir hadis ve bir sahabe hayatı okuyarak gecemizi teslim edelim.

Çocuklarımıza , büyüklerimize, komşularımıza, ölülerimize,dirilerimize velhasıl hayatımıza dinimizi tanıtalım, yaşayalım, yaşatalım. Şimdiden Miraç kandilimizi ( 16 hazıran)  ve gelecek Olan Peygamber ayı olan Şaban ayını(21 Hazıranda) ve içlerindeki kandilleri de İnşallah Ramazan ayını ve bayramını tebrik ederiz. Dualarınızdan bizleri de unutmayın.En emine EL-EMİN’e emanet olunuz.

 

Mehmet YILMAZ

KEHL DİTİB CAMİİ

DİN GÖREVLİSİ

 

 

Almanya ve Fransa’nın Siyasal ve Kültürel Dostluk

Altın - geleceğe yönelik mi yoksa eskimiş bir yatı

Südlicher Oberrhein Ticaret ve Sanayi Odası

'Karlı ve buzlu' yolları kullanan sürücülere uyarı

Giresun Adası için 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne