07 Ağu 2022
BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Fetret Devri (1402-1413) ve I. Mehmed (Çelebi)

TARİH
Typography

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki siyasi birlik bozuldu ve Osmanlı Devleti neredeyse dağılma noktasına geldi. Yıldırım Bayezid’in 6 oğlundan 4’ünün babalarının ölümünden sonra taht mücadelesine başlamasıyla Osmanlı Devleti tarihindeki en büyük kargaşa dönemi başlamış oldu. Fetret veya Bunalım Devri adı verilen bu dönemde, Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmed Çelebi Amasya’da, Musa  Çelebi Balıkesir’de padişahlıklarını ilan etti. Mehmed Çelebi 11 yıllık mücadelenin ve Osmanlı Devleti’nin büyük toprak kayıpları vermesinin ardından diğer kardeşlerini bastırarak tahta geçti.

 

Mehmed Çelebi’nin Hükümdarlığı (1413-1421)

Sultan Çelebi Mehmed, 1389 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Germiyanoğulları’ndan Devlet Hatun’dur. Çelebi Mehmed, eğitimini Bursa Sarayı’nda tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya sancak beyliğine tayin edildi ve bu sırada devlet işlerini öğrendi; iyi bir idareci ve politikacıydı. Ayrıca güreş ve atıcılık sporları ile ilgilenen Çelebi Mehmed cesurluğu ve adilliği ile meşhurdu. Padişahlığı nispeten kısa sürse de I. Mehmed, Fetret Devrinin ardından iç ve dış ilişkileri düzeltmek, yurdun çeşitli yerlerinde çıkan isyanları bastırmak ve kaybedilen toprakları geri kazanmak için çalışmalarından dolayı Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da anıldı. Padişahlığı süresince yirmi dört savaşa katılan Çelebi Mehmed, bu savaşlarda hep ön cephelerde yer aldı.

Fetihler ve İsyanlar

Mehmed Çelebi, 1414′te Anadolu üzerine yürüyerek Aydınoğlu Cüneyd beyin elinden Kayacık, Nif ve İzmir’i aldı. Daha sonra İç Anadolu’ya yönelen Sultan Mehmed Çelebi, Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç ve Beyşehir kalelerini ülkesine kattı. Rumeli’nde Eflak Beyliğini tekrar vergiye bağladı ve dönüş yolunda Tosya, Çankırı ve Kalecik’i ele geçirdi. Bu dönemde ilk kez Tuna nehrinin kuzeyine geçmiştir.

Çelebi Mehmed devrinin en önemli iç meselesi Şeyh Mahmut Bedrettin isyanıdır. Şeyh Bedrettin’in çıkardığı isyan kısa sürede Karaburun’dan Amasya’ya kadar yayıldı. Ancak ülkeye tek başına hâkim olduğu günden beri Şeyh Bedrettin’in hareketlerini dikkatle takip eden Sultan, Şeyhin ve taraftarlarının başlattığı bu ayaklanmayı zamanında bastırdı ve yakalanan Şeyh Bedrettin İslam alimlerinin fetvası üzerine idam edildi.

Genç Yaşında Vefatı

Sultan Çelebi Mehmed 26 Mayıs 1421 de 32 yaşındayken Edirne’de vefat etti. Ölüm haberi tekrar edebilecek bir taht mücadelesini ve çıkabilecek isyanları önlemek için oğlu II. Murad resmi olarak tahta çıkana kadar gizlendi. Böylece Sultan Mehmed, Osmanlı padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah oldu. Cenazesi Bursa’ya getirilip kendi yaptırmış olduğu Yeşil Camii’nin türbesine defnedildi. Memleketin imarına büyük önem veren Sultan, Yeşil Camii, türbe ve medresenin yanında Edirne’de bir cami ve bedesten, Amasya’da da oğlu Kasım için bir türbe yaptırmıştır.

BİR AZİM VE BAŞARI HİKAYESİ: HAYRİ GÜNEŞ VE MÜYESE

Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk derneği ve

'Şehir hayatı ve gurbet bizi çok yordu'

Fortuna Düsseldorf Kenan Karaman ve Kaan Ayhan ile

Almanya ve Türkiye yapay zekada buluşacak