BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Tarih'de ilk Türk Devleti

TARİH
Typography

 

Türk adının bilim çevrelerince kabul edilen ilk kullanımı 1. yüzyılda Pomponius Mela ve Plinius adlı Romalı tarihçilerce kaydedilmiş.

Türk adı bugün kullandığımız şekli ile ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir(MS 732-735). Türklerin savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. (1)"Türk" adıyla kurulmuş ilk ve Türk adını resmî devlet ismi şekliyle kullanan ilk Türk devleti Göktürk Imparatorlugudur.( 2) Devletin kurucusu ilk önderi Bumin Kağan'dır . 6. Yüzyil ortalarindan itibaren 2 asir boyunca ön Asya tarihinde önemli bir rol oynamistir. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular.(3)

Oğuzlar,Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan en kalabalık Türk boyu. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır.Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Türk boyu Oğuzlardır.

Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz boyları; 24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşideddin'e dayanmaktadır.Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmud ise 22 boy saymaktadır.

Süvari tekniğini bulan, yani modern anlamda at binen ilk kavim Türklerdir.

 

 

Behçet hastalarının kaderini değiştiren Türk hekim

Tarihe geçen Türk kadın sporcular

Ozan Kabak Bundesliga'da ilk gollerini attı

Türk menşeli uçaklar 2021'de semada olacak

Antarktika'daki Türk ekibinin yabancı misafirleri