BT Content Showcase - модуль joomla Книги

MILLETLERARASI MIRAS HUKUKU

HUKUK
Typography

Almanya ve Türkiye arasında imzalanan sözleşme gereğince, ölenin vatandaşlığı ve oturduğu yere göre miras hukuku bazı önemli değişiklikler gösterir.

 

Miras Hukuku oldukca karışık ve değişkenlik gösteren bir alandır. O nedenle, her somut olay için birebir bir avukatla görüşmek ve her olayın özelliklerine göre uzman bir avukat aracılığıyla bilgilenmek, sonradan düzeltilmesi güç ve masraflı hatalara yol açmamak adına çok önem taşır.

 

Ölenin geride kalan yakınlarının,  yasal mirasçıların kimler oldugunu ve kendilerine kalan miras pay ve haklarını gösterir resmi bir belge almaları gerekir ki , bu „veraset ilamı“ dediğimiz resmi bir belgedir.

 

Almanya'da ve Türkiye'yi ilgilendiren çok uluslu miras durumlarinda,  vatandaşlıklara göre değerlendirme yapmak gerekir. Ancak burada miras bırakılan malların taşınır veya taşınmaz olmasının da önemi büyüktür. Taşınır mirasa  örnek olarak banka hesabında mevcut olan parayı gösterebiliriz. Taşınmaz dedigimizde ise çoğunlukla akla  ev, arsa gibi taşınamayan mal varıkları gelir.

 

Genel kural şudur : Miras , ölen kişinin  hukukuna tabidir. Yani kişi Alman vatandaşı ise, uygulanacak hukuk Alman hukukudur. Eger ölen Türk vatandaşı ise, bu kere uygulanacak hukuk Türk hukuku olacaktır. Ancak burada da genel kuralın istisnaları mevcuttur : Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku ve Almanya'da bulunan taşınmazlar hakkında da Alman  hukuku uygulanır. 

 

Miras Statüsü (md.20)

Genel olarak 3 sistem vardır;

  • Birlik sistemi; taşınır- taşınmaz tüm tereke (miras)  tek bir hukuka, milli hukuka tabidir.
  • Ayrılık sistemi; menkul (tasinir) miras farklı, gayrimenkulde (tasinmaz) farklı hukuk uygulanır.
  • Karma sistem  ; esas olan birlik sistemidir. Ancak Türkiye’deki taşınmazlar bakımından Türk hukuku uygulanır.


Md. 20'ye göre ; bizim kanunumuz karma sistemi benimsemiş. Bu tek yanlı bir bağlama kuralıdır (sadece Türkiye’de bulunan taşınmazlar bakımından).

 

Diyelim ölen kişi Türk vatandaşı. Ve miras olarak da hem Almanya'da bir banka hesabı ve hem de Türkiye'de daireleri sözkonusu. Bu durumda öncelikle murisin vatandaşlığına bakılır. Şöyle ki :

 

 

–                    Eger miras bırakan, yani ölen, Türk vatandaşı ise : Türkiye'den çıkartacagı veraset ilamı hem Türkiye'deki taşınır veya taşınmaz malvarlıkları için, ve hem de var ise  Almanya'daki taşınır mal varlığı yani örnegin banka hesabı için geçerli olacaktır. Ancak eğer Almanya'da taşınmaz bir mal miras bırakılmış ise, taşınmazın bulunduğu yer hukukuna göre veraset ilamı çıkartmak gerekir ki, bu durumda Almanya'da yetkili makamdan çıkartılan bir veraset ilamı geçerli olacaktır.

 

–                    Fakat eğer miras bırakan Alman vatandaşı ise, bu kere sadece Türkiye'deki taşınmaz mal varlıkları için Türkiye'den alacağı veraset ilamı geçerli olurken, Almanya'daki veya Türkiye'deki tüm taşınır veya taşınmaz , örnegin banka hesabı için artık Alman yasalarına göre yetkili makamlardan bir veraset ilamı almak zorundadır.

 

Md. 20/ 3 fıkrada, mirasçısız tereke devlete kalır diyor. Bu madde bir hukuk kuralıdır. Bağlama kuralı değil. Eğer bir yabancı Türkiye’de ölürse ve tereke mirasçısızsa, bu durumda miras Türk devletine kalır.

 

Örneğin ;15 yaşında bir Türk vatandaşı vasiyetname yaptı. Almanya’da öldü. Bunun geçerli olup olmadığı “ tasarrufun yapıldığı andaki milli hukuktur”. Şekil bakımından Türk ya da Alman hukukuna uygunsa vasiyetname yine geçerlidir.

 


Milletlerarası Usul Hukuku Hakkındaki Kanuna göre mahkemelerin yetkisi şöyle belirlenir :

 

Md. 42, yabancıların kişi hallerine ilişkin davalar :

Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları (acilen verilmesi gereken kararlar olduğu için) ilgilinin Türkiye’de sakin (yani oturduğu) olduğu yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir.

Md. 42, mirasa ilişkin davalar, ölenin Türkiye’deki son yerleşim yeri, bu yer Türkiye’de değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Önemi, hukuk usulü muhakemesi bakımından (md. 518) murisin son ikamet adresi kesin yetkilidir. Halbuki bizim kanunumuz, malların olduğu yeri de yetkili tanıyor ve miras davalarında kesin yetkili değildir. Eğer bir mahkeme kesin yetkili ise bu karar bizde tenfiz edilemez.

 

Görüldüğü gibi, miras davalarında her olayın kendine özgü karmaşık denebilecek özellikleri vardır. Bu nedenle, yukarıda verdiğim bilgiler sadece önbilgi niteliğindeki genel hukuk bilgileridir, şahsi danışmanlık yerine geçmez.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ
Istanbul ve Freiburg Barolarında kayıtlı 

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)
Rappentorgasse 6,
77933 Lahr
T. 0049 7821 - 631 66 82
M. 0049 176 - 615 64 878

F. 0049 7821 - 26096

https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Email :  info@avukat-gulsenyildiz.de   veya   hukukburosu@hotmail.com

Almanya ve Türkiye arasında imzalanan sözleşme gereğince, ölenin vatandaşlığı ve oturduğu yere göre miras hukuku bazı önemli değişiklikler gösterir.

 

Miras Hukuku oldukca karışık ve değişkenlik gösteren bir alandır. O nedenle, her somut olay için birebir bir avukatla görüşmek ve her olayın özelliklerine göre uzman bir avukat aracılığıyla bilgilenmek, sonradan düzeltilmesi güç ve masraflı hatalara yol açmamak adına çok önem taşır.

 

Ölenin geride kalan yakınlarının,  yasal mirasçıların kimler oldugunu ve kendilerine kalan miras pay ve haklarını gösterir resmi bir belge almaları gerekir ki , bu „veraset ilamı“ dediğimiz resmi bir belgedir.

 

Almanya'da ve Türkiye'yi ilgilendiren çok uluslu miras durumlarinda,  vatandaşlıklara göre değerlendirme yapmak gerekir. Ancak burada miras bırakılan malların taşınır veya taşınmaz olmasının da önemi büyüktür. Taşınır mirasa  örnek olarak banka hesabında mevcut olan parayı gösterebiliriz. Taşınmaz dedigimizde ise çoğunlukla akla  ev, arsa gibi taşınamayan mal varıkları gelir.

 

Genel kural şudur : Miras , ölen kişinin  hukukuna tabidir. Yani kişi Alman vatandaşı ise, uygulanacak hukuk Alman hukukudur. Eger ölen Türk vatandaşı ise, bu kere uygulanacak hukuk Türk hukuku olacaktır. Ancak burada da genel kuralın istisnaları mevcuttur : Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku ve Almanya'da bulunan taşınmazlar hakkında da Alman  hukuku uygulanır. 

 

Miras Statüsü (md.20)

Genel olarak 3 sistem vardır;

  • Birlik sistemi; taşınır- taşınmaz tüm tereke (miras)  tek bir hukuka, milli hukuka tabidir.
  • Ayrılık sistemi; menkul (tasinir) miras farklı, gayrimenkulde (tasinmaz) farklı hukuk uygulanır.
  • Karma sistem  ; esas olan birlik sistemidir. Ancak Türkiye’deki taşınmazlar bakımından Türk hukuku uygulanır.


Md. 20'ye göre ; bizim kanunumuz karma sistemi benimsemiş. Bu tek yanlı bir bağlama kuralıdır (sadece Türkiye’de bulunan taşınmazlar bakımından).

 

Diyelim ölen kişi Türk vatandaşı. Ve miras olarak da hem Almanya'da bir banka hesabı ve hem de Türkiye'de daireleri sözkonusu. Bu durumda öncelikle murisin vatandaşlığına bakılır. Şöyle ki :

 

 

–                    Eger miras bırakan, yani ölen, Türk vatandaşı ise : Türkiye'den çıkartacagı veraset ilamı hem Türkiye'deki taşınır veya taşınmaz malvarlıkları için, ve hem de var ise  Almanya'daki taşınır mal varlığı yani örnegin banka hesabı için geçerli olacaktır. Ancak eğer Almanya'da taşınmaz bir mal miras bırakılmış ise, taşınmazın bulunduğu yer hukukuna göre veraset ilamı çıkartmak gerekir ki, bu durumda Almanya'da yetkili makamdan çıkartılan bir veraset ilamı geçerli olacaktır.

 

–                    Fakat eğer miras bırakan Alman vatandaşı ise, bu kere sadece Türkiye'deki taşınmaz mal varlıkları için Türkiye'den alacağı veraset ilamı geçerli olurken, Almanya'daki veya Türkiye'deki tüm taşınır veya taşınmaz , örnegin banka hesabı için artık Alman yasalarına göre yetkili makamlardan bir veraset ilamı almak zorundadır.

 

Md. 20/ 3 fıkrada, mirasçısız tereke devlete kalır diyor. Bu madde bir hukuk kuralıdır. Bağlama kuralı değil. Eğer bir yabancı Türkiye’de ölürse ve tereke mirasçısızsa, bu durumda miras Türk devletine kalır.

 

Örneğin ;15 yaşında bir Türk vatandaşı vasiyetname yaptı. Almanya’da öldü. Bunun geçerli olup olmadığı “ tasarrufun yapıldığı andaki milli hukuktur”. Şekil bakımından Türk ya da Alman hukukuna uygunsa vasiyetname yine geçerlidir.

 


Milletlerarası Usul Hukuku Hakkındaki Kanuna göre mahkemelerin yetkisi şöyle belirlenir :

 

Md. 42, yabancıların kişi hallerine ilişkin davalar :

Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları (acilen verilmesi gereken kararlar olduğu için) ilgilinin Türkiye’de sakin (yani oturduğu) olduğu yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir.

Md. 42, mirasa ilişkin davalar, ölenin Türkiye’deki son yerleşim yeri, bu yer Türkiye’de değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Önemi, hukuk usulü muhakemesi bakımından (md. 518) murisin son ikamet adresi kesin yetkilidir. Halbuki bizim kanunumuz, malların olduğu yeri de yetkili tanıyor ve miras davalarında kesin yetkili değildir. Eğer bir mahkeme kesin yetkili ise bu karar bizde tenfiz edilemez.

 

Görüldüğü gibi, miras davalarında her olayın kendine özgü karmaşık denebilecek özellikleri vardır. Bu nedenle, yukarıda verdiğim bilgiler sadece önbilgi niteliğindeki genel hukuk bilgileridir, şahsi danışmanlık yerine geçmez.

 

Avukat

Gülşen YILDIZ
Istanbul ve Freiburg Barolarında kayıtlı 

Türk Hukuku Avukatı (gem.§206 BRAO)
Rappentorgasse 6,
77933 Lahr
T. 0049 7821 - 631 66 82
M. 0049 176 - 615 64 878

F. 0049 7821 - 26096

https://www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   veya   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.