BT Content Showcase - модуль joomla Книги

YURT DIŞI EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİZ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

HUKUK
Typography

Bilindiği gibi ; TBMM' de halihazırda müzakere edilen son TORBA Yasada yurtdışı borçlanma hakkı ile ilgili iki önemli değişiklik yapıldı ve bu değişiklikler ilk bakışta gurbetçilerimizin lehinde görünüyor. Mecliste müzakereler halen devam ederken, düzenlemenin heran yasalaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün.

 

Değişiklikleri kısaca şöyle tekrar edebiliriz :

 

Mavi kartlıların yurtdışı borçlanması :  Mavi kartlı veya pembe kartlı denilen gurbetçilerimizden kasıt: Türk vatandaşı iken yaşadığı ülkenin vatandaşlığını kazanmak için Devletin verdiği izinle vatandaşlıkta çıkan gurbetçilerimiz.

Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanların, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulmuş sayılmasına ve bu kapsamdaki kişilerin söz konusu hakların kullanımında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen faydalanmaya devam edecekleri belirtilmesine rağmen, SGK bu gurbetçilerin borçlanma başvurularını reddediyordu. Uygulama hukuksuz olduğundan yargıya başvuran ve dava açanlar borçlanma hakkını mahkeme yoluyla zaten elde ediyordu. Bu değişiklikle mavi veya pembe kartlılar dava açmaktan kurtulmuş oldu.

İlk İşe Giriş Davaları : Türkiyenin 22 ülke ile yaptığı sosyal güvenlik sözleşmesi gereği, gurbetçilerimizin yurtdışı ilk çalışmasının SSK lı olarak kabul edilmesi esastır, zira sözkonusu  uluslararası antlaşmada, gurbetçinin Türk sigortasına girişinden önce, anlaşmalı  ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır.  bu haklarını maalesef mahkeme yolu ile almaları gerekiyor.  Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi anlaşmalı ülkelerde sigortalılık ve çalışma yaşamlarına başlamış olan gurbetçilerimizin emeklilik hesaplamalarında yurtdışındaki sigorta başlangıçları SGK tarafından geçerli sayılmıyor, bu da ya geç emekli olmalarına ya da ihtiyaçları olmasa da daha fazla gün borçlanma yapmak zorunda kalmalarına neden oluyordu. Bu başlangıçları 3201 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek reddedilenler mahkemeye başvurarak  -şayet borçlanmayı da doğru biçimde yapmışsa- ancak mahkeme yoluyla bu olumsuzluktan kurtulabiliyordu.

Bu iki olumsuz durum, Torba Yasadaki iki madde ile kaldırılıyor. Yani mavi kartlı gurbetçiler ve yurtdışındaki başlangıçlarını sigortalılık başlangıcı olarak saydırmak isteyenler artık bu yeni düzenlemeye göre dava açmak zorunda kalmayacaklar.


Ancak aynı maddede bir hüküm daha var ki bu hüküm bu konudaki tüm olumlu havayı ters yüz ediyor. Zira 25. maddedeki :

Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayılan esas alınır

hükmü, yurtdışı borçlanmasında tarih belirtme olayını ortadan kaldırıyor.

Bir örnekle açıklamak gerekirse :  1980-2013 yılları arasında yurtdışında çalışan bir gurbetçi, primin aylığa dönüşümünü tamamen etkileyen “2000 yılı öncesi”, “2000-2008 Ekim arası”, “2008 Ekim‘den sonrası” olarak tanımlanan üç dönemden kendisine en uygun olan dönemi artık seçemeyecek.

Bu durumda gurbetçi vatandaşlarımız için Torba Yasa çıkmadan borçlanma yapmalarında kendileri için büyük yarar var. Zira Torba Yasa bu hükümle çıkarsa, 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanundan dolayı sigortalıların emekli aylığı açısından, ödenen primlerin aylığa dönüşümünde en verimsiz dönem olan 2008 Ekim sonrası dönem mecburen borçlanılacak ve bu da emekli aylığının çok düşmesine neden olacaktır. Kabaca daha evvelki yasaya göre 1200,TL olan aylık, bu yasaya göre 600,TL kadar düşecektir.

İzin döneminde Türkiye'ye gelen gurbetçilere önerim, Torba Yasa çıkmadan tarih belirtme hakkını kullanmak için birkaç günlerini bu işe ayırmalılar. 

O sebeple, yurt dışında çalışmakta olan gurbetçilerimizin bir an evvel bu haklarından yararlanmalarını ve Yurt dışında çalıştığı günleri kazanarak ceplerine koymalarını tavsiye ediyorum.

 

 

Başvuru sırasında gerekli belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz :

 

 1. Noterden düzenlenmiş Vekalet (konsolosluk tastikli)

 

 1. Yurtdışı çalışma hizmet belgesi aslı yada konsolosluktan tasdikli örneği : Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet belgesi ve yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçe çevirisi yada bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğundan temin edecekleri hizmet belgesi, kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerce verilen hizmet belgesi ve yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçe çevirisi.

 

 1. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi ..Türkiye ye izine geldiğinizde SSK lı çalışmanız var ise Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubeden alınacak olan Yurda giriş-çıkış yazısı.

 

 1. Mavi yada Pembe kart var ise bunların fotokopileri

 

 1. Maluliyet raporunuz var ise % … oranını gösterir fotokopisi

 

 1. Mahkeme Harçları + Bilirkişi ve benzeri masraflar

 

 

Av.Gülşen YILDIZ

 

İstanbul Barosu ve Freiburg Barosu Üyesi

Türk Hukuku Avukatı

 

Rappentorgasse 6,

77933 Lahr

 

Tel: 07821-6316682

Cep: 0176-61564878

Faks: 07821-269095

 

email: hukukburosu@hotmail.com

facebook: www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Bilindiği gibi ; TBMM' de halihazırda müzakere edilen son TORBA Yasada yurtdışı borçlanma hakkı ile ilgili iki önemli değişiklik yapıldı ve bu değişiklikler ilk bakışta gurbetçilerimizin lehinde görünüyor. Mecliste müzakereler halen devam ederken, düzenlemenin heran yasalaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün.

 

Değişiklikleri kısaca şöyle tekrar edebiliriz :

 

Mavi kartlıların yurtdışı borçlanması :  Mavi kartlı veya pembe kartlı denilen gurbetçilerimizden kasıt: Türk vatandaşı iken yaşadığı ülkenin vatandaşlığını kazanmak için Devletin verdiği izinle vatandaşlıkta çıkan gurbetçilerimiz.

Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanların, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulmuş sayılmasına ve bu kapsamdaki kişilerin söz konusu hakların kullanımında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen faydalanmaya devam edecekleri belirtilmesine rağmen, SGK bu gurbetçilerin borçlanma başvurularını reddediyordu. Uygulama hukuksuz olduğundan yargıya başvuran ve dava açanlar borçlanma hakkını mahkeme yoluyla zaten elde ediyordu. Bu değişiklikle mavi veya pembe kartlılar dava açmaktan kurtulmuş oldu.

İlk İşe Giriş Davaları : Türkiyenin 22 ülke ile yaptığı sosyal güvenlik sözleşmesi gereği, gurbetçilerimizin yurtdışı ilk çalışmasının SSK lı olarak kabul edilmesi esastır, zira sözkonusu  uluslararası antlaşmada, gurbetçinin Türk sigortasına girişinden önce, anlaşmalı  ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır.  bu haklarını maalesef mahkeme yolu ile almaları gerekiyor.  Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi anlaşmalı ülkelerde sigortalılık ve çalışma yaşamlarına başlamış olan gurbetçilerimizin emeklilik hesaplamalarında yurtdışındaki sigorta başlangıçları SGK tarafından geçerli sayılmıyor, bu da ya geç emekli olmalarına ya da ihtiyaçları olmasa da daha fazla gün borçlanma yapmak zorunda kalmalarına neden oluyordu. Bu başlangıçları 3201 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek reddedilenler mahkemeye başvurarak  -şayet borçlanmayı da doğru biçimde yapmışsa- ancak mahkeme yoluyla bu olumsuzluktan kurtulabiliyordu.

Bu iki olumsuz durum, Torba Yasadaki iki madde ile kaldırılıyor. Yani mavi kartlı gurbetçiler ve yurtdışındaki başlangıçlarını sigortalılık başlangıcı olarak saydırmak isteyenler artık bu yeni düzenlemeye göre dava açmak zorunda kalmayacaklar.


Ancak aynı maddede bir hüküm daha var ki bu hüküm bu konudaki tüm olumlu havayı ters yüz ediyor. Zira 25. maddedeki :

Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayılan esas alınır

hükmü, yurtdışı borçlanmasında tarih belirtme olayını ortadan kaldırıyor.

Bir örnekle açıklamak gerekirse :  1980-2013 yılları arasında yurtdışında çalışan bir gurbetçi, primin aylığa dönüşümünü tamamen etkileyen “2000 yılı öncesi”, “2000-2008 Ekim arası”, “2008 Ekim‘den sonrası” olarak tanımlanan üç dönemden kendisine en uygun olan dönemi artık seçemeyecek.

Bu durumda gurbetçi vatandaşlarımız için Torba Yasa çıkmadan borçlanma yapmalarında kendileri için büyük yarar var. Zira Torba Yasa bu hükümle çıkarsa, 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanundan dolayı sigortalıların emekli aylığı açısından, ödenen primlerin aylığa dönüşümünde en verimsiz dönem olan 2008 Ekim sonrası dönem mecburen borçlanılacak ve bu da emekli aylığının çok düşmesine neden olacaktır. Kabaca daha evvelki yasaya göre 1200,TL olan aylık, bu yasaya göre 600,TL kadar düşecektir.

İzin döneminde Türkiye'ye gelen gurbetçilere önerim, Torba Yasa çıkmadan tarih belirtme hakkını kullanmak için birkaç günlerini bu işe ayırmalılar. 

O sebeple, yurt dışında çalışmakta olan gurbetçilerimizin bir an evvel bu haklarından yararlanmalarını ve Yurt dışında çalıştığı günleri kazanarak ceplerine koymalarını tavsiye ediyorum.

 

 

Başvuru sırasında gerekli belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz :

 

 1. Noterden düzenlenmiş Vekalet (konsolosluk tastikli)

 

 1. Yurtdışı çalışma hizmet belgesi aslı yada konsolosluktan tasdikli örneği : Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet belgesi ve yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçe çevirisi yada bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğundan temin edecekleri hizmet belgesi, kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerce verilen hizmet belgesi ve yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçe çevirisi.

 

 1. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi ..Türkiye ye izine geldiğinizde SSK lı çalışmanız var ise Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubeden alınacak olan Yurda giriş-çıkış yazısı.

 

 1. Mavi yada Pembe kart var ise bunların fotokopileri

 

 1. Maluliyet raporunuz var ise % … oranını gösterir fotokopisi

 

 1. Mahkeme Harçları + Bilirkişi ve benzeri masraflar

 

 

Av.Gülşen YILDIZ

 

İstanbul Barosu ve Freiburg Barosu Üyesi

Türk Hukuku Avukatı

 

Rappentorgasse 6,

77933 Lahr

 

Tel: 07821-6316682

Cep: 0176-61564878

Faks: 07821-269095

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook: www.facebook.com/avukat.G.Yildiz

Giresun Adası için 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne

On binler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Yabancı hastanın göz sağlığı için ilk tercihi Türk

Editörün Köşesi - Almanya’da Emeklilik Sorunu

Fransa'da akaryakıt zamları 2019 yılı için iptal e